นายวีรไท สันติภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาในงาน 21st ASEAN Banking Conference


รูปจาก: http://thaipublica.org/2016/11/veerathai-21st-asean-banking-conference/

 

ดาวน์โหลด : ปาฐกถางาน 21st ASEAN Banking Conference