ทูตไทยส่งสารถึงชุมชนไทยทั่วสหรัฐฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกหลานสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้รู้จักคองเกรสและวอชิงตัน หมดเขตสิ้นปีนี้

ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินโครงการ Thai-American National Internship Program (TANIP) มาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทย-อเมริกันมีโอกาสฝึกงานในสำนักงานของสมาชิกรัฐสภาคองเกรสและหน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตัน ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังชุมชนไทยในสหรัฐฯ ที่จะสามารถปกป้องส่งเสริมผลประโยชน์ของชุมชนของตนและประเทศชาติได้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากความเข้าใจโครงสร้างระบบการเมืองสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตัน อันจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายของชุมชนไทยในสหรัฐฯ กับระบบการเมืองสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวต่อไป นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประกาศเปิดรับสมัครเยาวชนไทย-อเมริกันเพื่อเข้าร่วมในโครงการฯ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2560 มาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และจากการที่ผมได้มีโอกาสไปร่วมสังสรรค์กับสมาคมนักกอล์ฟไทยทั่วสหรัฐฯ ที่รัฐฟลอริดาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา และในโอกาสต่าง ๆ แต่ก็ยังอาจไม่ทั่วถึง ผมจึงขอเชิญชวนผ่านท่านอีกทาง ให้คนไทยที่มีบุตรหลานถือสัญชาติอเมริกันอายุ 18-25 ปี จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี และมีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองและฝึกงานที่รัฐสภาสหรัฐฯ แนะนำบุตรหลานของท่านให้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยขณะนี้มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 5 คน แต่เรายังสามารถรับเพิ่มได้อีก โดยเฉพาะจากรัฐที่มีชุมชนไทยหนาแน่น โครงการฯ จะปิดรับสมัครในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ www.thaiembdc.org/TANIP หรือติดต่อสอบถามที่คุณอิงอร ธรรมรัตนนนท์ หมายเลข (202) 298-4799

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ella2

11537912_1110178185663708_7330933657136119679_o

 

fullsizerenderdddd

 

dsc_0053

อ่านประสบการณ์เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่นี่