ชุมชนไทยในดีซีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

15267899_1366937496652599_2410527307649344831_n

เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูตกับสำนักงานทุกแห่งประจำกรุงวอชิงตันเป็นเจ้าภาพร่วมกับวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีและชุมชนไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพสกนิกรชาวไทยหลายร้อยคนเข้าร่วมเนืองแน่นเต็มพระอุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีในเขตมลรัฐแมริแลนด์ และรับชมชุดนิทรรศการพระราชประวัติการเสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามที่สถานทูตนำไปจัดแสดงรวมทั้งแจกหนังสือ สิ่งพิมพ์พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ และแผ่นซีดีเพลงพระราชนิพนธ์

15241798_1366937513319264_744445608371208743_n

15317947_1366937463319269_5193647739223953270_n

15230819_1366937666652582_4485777273452763726_n

ในช่วงถวายเพลพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) ประธานฝ่ายบรรพชิตและเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ที่สถานทูตนิมนต์ไว้จากวัดญาณรังษีและวัดป่านานาชาติมลรัฐเวอร์จิเนีย คุณธัญญภรณ์ สุนทรวงศ์ ได้อ่านบทร้อยกรองอศิรวาทเทิดพระเกียรติประพันธ์โดยคุณมนู ปนาทกูล มีเหล่านักดนตรีอาสาสมัครบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อน้อมรำลึกในพระอัฉริยภาพด้านดนตรี อาทิ คุณอังสนา สปิลเลอร์ (ขลุ่ย) คุณศาธิยา ศิลาเกตุ (ขับร้อง) คุณวิชัย ศิริบงกช (กีต้าร์) คุณช่วยชัย เทียมสมบูรณ์ (กลองให้จังหวะ) คุณธีรศักดิ์ ปัทมเวณุ(ไวโอลินและซอ) คุณสรายุทธ ฤทธิ์ถาวร รวมทั้งน้องเอว่า (อัมริสา ชื่นแย้ม) นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ผู้แทนชุมชนชาวไทย นำโดย นพ. สุวัฒน์ – พ.ญ. ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ พ.ญ. พรพิไล บุญนำศิริกิจ น.พ. ณรงค์-สุวรรณี รุจิระ น.พ. โอภาส – พ.ญ. มณีรัตน์ วงศ์ชัยบูรณ์ นพ. กรีฑา- พ.ญ. จารุรพ อภิบุณโยภาส นพ. อรุณ – สุมนา สวนศิลป์พงศ์ และประธานสมาคมชมรม อาทิ คุณสมศักดิ์ อรรถเศรษฐ์ คุณริชาร์ด ทิงเกอร์ คุณสัมพันธ์ วนานนท์ คุณพนมรัตน์ มุขกัง ก็ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และนำอาหารมาร่วมถวายเพลในครั้งนี้ ในส่วนสถานทูต นอกจาก ออท. พิศาล – นางวัญจนา มาณวพัฒน์ แล้ว ผู้ช่วยทูตทหารทั้งสามเหล่าทัพและหัวหน้าสำนักงานอันประกอบเป็นทีมประเทศไทย ข้าราชการและครอบครัวก็เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเป็นบรรยายกาศแห่งความสามัคคี ด้วยวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้

15349810_1366937456652603_2510096146304797119_n

15380500_1366937569985925_875023730507865201_n

15350460_1366937596652589_4151019190165955731_n

15267627_1366937606652588_6965279050212221557_n

15337412_1366937749985907_798235063938398445_n

15355744_1366937756652573_2131454155178418618_n

15337574_1366937649985917_6606622058431354657_n

15317802_1366937696652579_6942426165836115224_n

15319300_1366937779985904_4702909190215567425_n

15349618_1366937793319236_5983581512724697760_n

15337667_1366937876652561_7297383011122580586_n

15355769_1366940259985656_3906058974696506082_n

15338811_1366937979985884_1249664794601960303_n

15349706_1366937886652560_6601182686993536212_n