เอกอัครราชทูตพบกับ Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies เมืองฮอนโนลูลู

apcss1

apcss2

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เอกอัครราชทูต พิศาล มาณวพัฒน์ ได้พบหารือกับผู้บริหารของสถาบัน Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS) เมืองฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันกับไทย

สถาบัน APCSS ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เป็นสถาบันชั้นนำสำหรับการฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ทหารและพลเรือนจากสหรัฐฯ และประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันมีศิษย์เก่าจากประเทศไทยมากกว่า 350 คน ทั้งจากกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานความมั่นคงต่างๆ

ในโอกาสนี้ นายพล James Hartsell ผู้อำนวยการสถาบัน APCSS และผู้บริหารอื่น ๆ ได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตและนายภาณุภัทร ชวนะนิกุล เลขานุการเอก และทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ เช่น อนาคตความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ การกระชับความสัมพันธ์ทางทหาร การเสริมสร้างขีดความสามารถในระดับประเทศและการสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านความมั่นคงทางทะเล และการต่อต้านแนวคิดหัวรุนแรง

นายภาณุภัทร ชวนะนิกุล
เลขานุการเอก