เอกอัครราชทูตหารือกับสถาบัน East-West Center เกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ และความเป็นหุ้นส่วนในเอเชียแปซิฟิก

group-photo1

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 เอกอัครราชทูต พิศาล มาณวพัฒน์ ได้พบหารือกับ ดร. ชาร์ลส์ มอร์ริสัน ประธานสถาบัน East-West Center (EWC) เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และนโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐบาลใหม่สหรัฐฯ ต่อเอเชีย ในโอกาสนี้ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วย น.ส. วินัญดา วรรณสิน กงสุล และนายภาณุภัทร ชวนะนิกุล เลขานุการเอก ได้เข้าร่วมการหารือด้วย

เอกอัครราชทูตและคณะได้เข้าร่วมเสวนากับนักวิชาการและนักวิจัยของสถาบัน EWC เกี่ยวกับประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกัน เช่น ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ โอกาสที่จะกระชับความร่วมมือกับรัฐบาลใหม่ของสหรัฐฯ และพัฒนาการเกี่ยวกับประเด็นทางยุทธศาสตร์สำคัญในเอเชียแปซิฟิก

tablecropdocsmall1

ambcropdocsmall

table2cropdocsmall

เอกอัครราชทูตยังได้กล่าวขอบคุณสถาบัน EWC ที่ได้มีข้อความถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

sala2ภายหลังการเสวนา เอกอัครราชทูตและคณะได้เยี่ยมชมศาลาไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานให้แก่สถาบัน EWC เมื่อพระองค์ทรงเสด็จมลรัฐฮาวายในปี 2510 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างตะวันออกและตะวันตก โดยศาลาไทยดังกล่าวมีชื่อทางการว่า “พระที่นั่งปาฎิหารย์ทัศนัย” ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศาลาไทยที่ได้บูรณะใหม่เมื่อปี 2551

******************

นายภาณุภัทร ชวนะนิกุล
เลขานุการเอก

 

 

sala-1