สาระน่ารู้งานกงสุล ฉบับที่ 13 “Consular Mobile Service Guidance 2017”

royal_thai_embassy_logo

“ปีเก่ากำลังจะผ่านไป ปีใหม่กำลังจะเข้ามา ทางทีมงานเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอส่งความปรารถนาดีให้กับทุกท่าน ผ่านคอลัมน์สาระกงสุลฉบับนี้ด้วยค่ะ”

เช่นกันกับการเริ่มต้นฤดูกาลออกสัญจร ประจำปี 2560 ของงานฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำต่างประเทศ ที่จะมีการออกเดินทางให้บริการประชาชนไทยในต่างรัฐ เริ่มต้นทุกช่วงต้นปี ดำเนินไปจนถึงช่วงกลางปี (ช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม) เป็นประจำทุกๆปี ซึ่งหลายๆ ท่านคุ้นชิน และรอคอยการให้บริการนี้เพราะจำอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านที่อาศัยอยู่ไกล หรือไม่สะดวกเดินทางมารับบริการที่ฝ่ายงานกงสุล วอชิงตัน ดีซีได้

สำหรับฝ่ายกงสุลไทย ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น โดยปกติจะมีตารางกำหนดออกเดินทางเพื่อให้บริการต่ออายุหนังสือเดินทางไทย เป็นงานหลักซึ่งดำเนินการออกสัญจรมาเป็นประจำทุกปี และเริ่มให้บริการเพิ่มเติมคือ การต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย ให้กับคนไทยในต่างรัฐซึ่งเริ่มให้บริการมาแล้วเป็นเวลากว่า 2 ปี บริการสัญจรนั้นจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีๆ ละ 6-7 เมือง สำคัญ (ที่มีอัตราของประชากรไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก) โดยส่วนใหญ่หลายๆ ท่านทราบดีว่าการที่จะรับบริการนั้น จำเป็นต้องทำการส่งเอกสารและจองนัดหมายก่อน แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ยังคงมีอีกหลายท่านที่ไม่ทราบวิธี และไม่คุ้นเคยกับการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอจองนัดหมายก่อนพบเจ้าหน้าที่ ในวันนี้ทางผู้เขียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายกงสุล ขอหยิบยกหัวข้อนี้ขึ้นมาเพื่อแนะนำหลักการง่ายๆ 6 ขั้นตอน ก่อนการยื่นจองนัดหมายค่ะ

6 ขั้นตอน ก่อนยื่นขอนัดหมาย :
1. เข้าเว็บไซต์สถานทูตไทยฯ (สาขาที่ดูแลมลรัฐของท่าน) >> กรุณาเลือกหน้าภาษาไทย
2. กดหัวข้อ “กงสุลสัญจร” (เพื่อดูตารางการให้บริการ) >> เลือก Passport หรือ บัตรประชาชน
3. เลือกเมือง และเวลา ที่ท่านต้องการ
4. ดูขั้นตอนการส่งเอกสารเพื่อจองนัดหมาย
>> ต่ออายุหนังสือเดินทางไทย หรือ ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย (เตรียม และส่งเอกสารตามหัวข้อนี้)
>> ส่งเอกสารทางแฟกซ์ หรือ อีเมล์ มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจ (รับเฉพาะสำเนา เท่านั้น)
5. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและติดต่อกลับเพื่อยืนยันวัน และเวลานัดหมายกับท่าน
6. นำเอกสารฉบับจริง พร้อมค่าธรรมเนียม มาพบเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมายต่อไป ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน ว่าท่านเตรียมการชำระค่าธรรมเนียมไว้ถูกต้องแล้ว เช่น จำนวนเงินที่ถูกต้องตามรายการที่ท่านประสงค์จะดำเนินการ, ชนิดของเอกสารการชำระเงิน (ขอรับเป็น Money Order $35.00 เขียนสั่งจ่าย “Royal Thai Embassy, Washington D.C.” เท่านั้น! สำหรับค่าธรรมเนียม การต่ออายุหนังสือเดินทางไทย / ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ ขอรบกวนเตรียมเป็น เงินสด ต่างหาก $22.95 เป็นค่าอากรณ์แสตมป์ลงทะเบียนค่ะ)
หากท่านปฏิบัติตาม 6 ขั้นตอนนี้ จะช่วยให้เราบริการท่านในวันนัดหมายได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นค่ะ

สำหรับ 15 มลรัฐที่อยู่ในเขตอาณาของสถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน (ตามภาพแนบ)


ท่านสามารถติดตามตารางการให้บริการกงสุลสัญจรได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559/2016
ตามเว็บไซต์  www.thaiembdc.org/th/   (หน้าภาษาไทย)

ทางผู้เขียนและทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามงานสาระกงสุลมาโดยทุกฉบับนะคะ ท่านสามารถติดตามข้อมูลได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และทาง Social Media – Facebook (Royal Thai Embassy, Washington D.C.) ของทางสถานทูตอย่างสม่ำเสมอ และช่วยแนะนำข้อแก้ไขปรับปรุงให้กับทางทีมเจ้าหน้าที่เสมอมา

และขอปิดท้ายปี 2559 นี้ด้วยการส่งความปรารถนาดีจากฝ่ายกงสุลมายังผู้อ่านทุกท่าน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี 2560 นี้แก่ทุกท่านด้วยค่ะ

______________________________________________________________________________
ณัฐพร ซิมเมอร์แมน
27 ธันวาคม 2559