ทีมประเทศไทยประจำกรุงวอชิงตันประชุมส่งท้ายปี 2559 และวางแผนงานปี 2560

ttm-photo-dec-2016

 

ในตึก 4 ชั้นของสถานทูตไทยที่จอร์จทาวน์ กรุงวอชิงตัน นอกจากมีข้าราชการจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ยังมีผู้แทนส่วนราชการอีกหลายกระทรวง แต่รวมกันเป็นทีมเดียวชื่อ “ทีมประเทศไทย” ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงาน ก.พ. ที่พบกันทุกเดือนเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทย เอกชนไทย และคนไทยที่ประเทศไทยและในสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ได้เชิญประชุมทีมประเทศไทยส่งท้ายปี 2559 ถกแผนงานในปี 2560 ครั้งนี้มีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) จากนครนิวยอร์กเดินทางมาร่วมด้วย

ระเบียบวาระประจำที่สถานทูตกำหนดทุกครั้ง คือ การมาแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องการเคลื่อนไหวด้านร่างกฎหมายหรือระเบียบจากรัฐสภาคองเกรสและฝ่ายบริหารที่จะส่งผลกระทบกับไทย เช่น กรณีเรื่องการออกระเบียบสินค้าอาหารทะเลใหม่ตามรายละเอียดที่ฝ่ายเศรษฐกิจของสถานทูตได้รายงานในเว็บไซต์สถานทูตและศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) แล้ว

ทูตพิศาลยังได้ขอให้ผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์สรุปรายงานในการประชุมครั้งต่อไปทุกครั้งในเรื่องที่ได้รับจากบริษัทที่ปรึกษาในการติดตามและศึกษาผลกระทบจากพัฒนาการด้านเศรษฐกิจในกรุงวอชิงตันที่จะมีต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกไทย แบบที่ได้รายงานในที่ประชุมครั้งนี้เรื่องแนวโน้มเกี่ยวกับนโยบายการค้าของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่

เราคุยกันยาวเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมพ์ที่จะมีผลกระทบต่อไทย แม้เราจะตามใกล้ชิดแต่ก็ต้องรอความแน่นอนภายหลังจากที่มีการแถลงนโยบายที่แน่ชัด คือจะมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ที่ไทยต้องพยายามเอาผลประโยชน์ของไทยมาผูกกับวาระแห่งชาติของประธานาธิบดีทรัมพ์ให้ได้ ทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเซียและในสหรัฐฯ เอง

ที่ประชุมยังหารือเกี่ยวกับแผนงานและการสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนประจำนครนิวยอร์กจะเน้นการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก และจะหาจุดแข็งของมลรัฐต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับนโยบายดังกล่าวเพื่อผลักดันความร่วมมือต่อไป สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่นครนิวยอร์กเห็นว่าไทยอาจขยายสินค้าใหม่ ๆ ในกลุ่มเฉพาะที่มีกำลังซื้อสูงในสหรัฐฯ เช่น กลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายลาตินและกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมถึงการให้สินค้า Thai Select เข้าไปอยู่ในสื่อออนไลน์ที่ผู้บริโภคสหรัฐฯ ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ผู้ช่วยทูตฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแจ้งว่า อยู่ระหว่างหารือกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) เพื่อร่วมสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ด้วย

ผู้ช่วยทูตฝ่ายการเกษตรแจ้งว่า งานฉลองวันดินโลกที่สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จอย่างดี โดยผู้เข้าร่วมงานชื่นชมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องการอนุรักษ์ดิน ซึ่งเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ฝ่ายไทยยังได้หารือร่วมกับฝ่ายสหรัฐฯ เพื่อทำงานร่วมกันในเรื่องนี้

ทีมประเทศไทยประจำกรุงวอชิงตันจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560 ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จึงขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยในกรุงวอชิงตันและมลรัฐใกล้เคียงเข้าร่วมและจะแจ้งรายละเอียดของงานให้ทราบทางสื่อต่าง ๆ ต่อไป

——————————–

ฐานิดา เมนะเศวต