ชาวไทยในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ร่วมกิจกรรมงานบุญส่งท้ายปี ๒๕๕๙ และต้อนรับปี ๒๕๖๐

ในช่วงข้ามคืนวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญจิตภาวนา สวดมนต์ข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่” โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า ๓๐๐ คนจากมลรัฐใกล้เคียง พร้อมด้วยข้าราชการสถานทูตและส่วนราชการต่าง ๆ นำโดย ทูตพิศาลและคุณวัญจนา มาณวพัฒน์และครอบครัว  น.อ. กฤษฎา
สุพิชญ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ  นายกิตินัย นุตกุล อัคร ราชทูตที่ปรึกษา และ น.ส. ภัทรียา วัฒนสิน หัวหน้าฝ่ายกงสุล พร้อมครอบครัว ร่วมกันทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติวัปสสนากรรมฐาน นั่งสมาธิและฟังบรรยายธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จากนั้น รุ่งเช้าวันปีใหม่ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้จัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ โดยมี พระวิเทศรัตนาภรณ์ (ถนัด อตฺถจารี ป.ธ.๕, Ph.D.) ประธานอำนวยการวัดไทยฯ ดี.ซี. และเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา แสดงพระธรรมเทศนา เป็นที่ประทับใจต่อชุมชนชาวไทย พร้อมได้แจกน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีบุญ ต่อจากนั้น เจ้าภาพฝ่ายฆราวาส ซึ่งล้วนเป็นผู้รู้จักมักคุ้นกันดี เช่น น.พ. กรีฑา อภิบุณโยภาส คุณวิชัย มะลิกุล คุณผกา สุวัณณะสังข์ นพ. อรุณ-คุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์ คุณสิริ กันย์ ธรรมประเสริฐ คุณสุพร ริงโก ผู้สนับสนุนจากร้านอาหารไทยต่าง ๆ เช่น ร้านเรือนไทย ร้านรวงข้าว ร้านบางกอกการ์เด้น ร้าน ไทยเชฟ ตลอดจนชาวไทยพร้อมหน้าได้ร่วมทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ก่อนเปิดโรงทานมหากุศลให้สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกันโดยพร้อมเพรียง ทูตพิศาลและคุณวัญจนา มาณวพัฒน์  น.อ. ณัฐพล นิยมไทย รองผู้ช่วงทูตทหารอากาศ นายกฤษฎา ธาราสุข
อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ และ น.ส. ภัทรียา วัฒนสิน หัวหน้าฝ่ายกงสุล พร้อมครอบครัว ได้ร่วมงานดังกล่าวด้วย

pic-5

pic-7

pic-6

pic-1

 

pic-4

pic-8

pic-10

pic-11

pic-9