ทันตแพทย์ไทยได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลด้านมนุษยชนของสมาคมทันตแพทย์อเมริกัน

20170109_humanitarianเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ สมาคมทันตแพทย์อเมริกัน (เอดีเอ) ได้เสนอชื่อทันตแพทย์หญิงอุษา บุญนาค ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Smiles on Wings เป็นผู้ได้รับรางวัลทันตแพทย์ด้านมนุษยชนประจำปี ๒๕๖๐ ของสหรัฐอเมริกา [Humanitarian Award 2017]

ทั้งนี้ เพราะทันตแพทย์หญิงอุษาได้อุทิศและมีความมุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพทันตกรรมกว่าสามทศวรรษและทุ่มเทกระจายความช่วยเหลือด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานไปยังเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลของไทย โดยเฉพาะชาวเขาและชนกลุ่มน้อยหลายพันคนในหลายหมู่บ้านในอำเภอแม่สะเรียงติดกับชายแดนประเทศเมียนมาร์ซึ่งการคมนาคมเข้าถึงลำบากมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖

hwsmileonwingด้วยปณิธานที่จะคงความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว ทันตแพทย์หญิงอุษา ฯ จึงได้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิสไมล์ออนวิงส์ขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากองค์กรด้านทันตกรรมและทันตแพทย์หลายแห่งทั่วโลกจนสามารถตั้งเป็นคลินิคถาวรมีเครื่องมือและอุปกรณ์จำเป็นในรักษาและมีรถทันตกรรมเคลื่อนที่ รวมทั้งให้ทุนเยาวชนที่ประสงค์จะเรียนต่อระดับวิทยาลัยจนหลายคนได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญช่วยพัฒนาชุมชนดั้งเดิม

เอกอัครราชทูต พิศาล มาณวพัฒน์ ได้กล่าวชื่นชมทันตแพทย์หญิงอุษา ฯ ที่ได้สานฝันของตนเองในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ สามารถสร้างโอกาสให้เยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มสตรีได้ศึกษาต่อและหวนกลับคืนสู่ถิ่นเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและชื่อเสียงของคนไทยและชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน ทันตแพทย์หญิงอุษามีคลินิคส่วนตัวอยู่ในเขตเบเธสดา มลรัฐแมริแลนด์ และมีกำหนดจะเข้ารับรางวัลในช่วงการประชุมประจำปีของสมาคนทันตแพทย์อเมริกัน ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ ตุลาคม ศกนี้ ที่เมืองแอตแลนตา มลรัฐเจอร์เจีย ของสหรัฐฯ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ How Smiles on Wings took flight

img_0621

c59483d9-2c97-4800-8866-6a895dcdcd1f

img_0632
dscn5928

For more information and to support the Program, please visit Smiles on Wings

img_3436