เชิญชวนคนไทยร่วมบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

dec-2-2016_4339

เชิญชวนคนไทยร่วมบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตันขอเชิญชวนคนไทยทุกหมู่เหล่าที่อาศัยในเขตกรุงวอชิงตันและมลรัฐใกล้เคียง
ร่วมบำเพ็ญกุศลสตมวารในโอกาสครบ ๑๐๐ วัน
ของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. (พร้อมกันเวลา ๐๙.๔๕ น.)
ณ อุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี มลรัฐแมริแลนด์
(เลขที่ 13440 Layhill Rd, Silver Spring, MD 20906)

เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐  วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๔๕ น. ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันภายในอุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
 เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องบูชาทองน้อย
กราบถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
การอาราธนาศีลและพระสงฆ์ให้ศีล และการอาราธนาพระปริตร
การทอดผ้าบังสุกุลและการถวายเครื่องไทยธรรม
พระสงฆ์อนุโมทนา และพิธีกรวดน้ำ – รับพร
กราบพระรัตนตรัย พระสงฆ์ และกราบถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล (ณ บริเวณชั้นล่างของอุโบสถ)
สถานเอกอัครราชทูต เป็นผู้จัดถวาย และเชิญชวนชุมชนชาวไทย นำอาหารมาร่วมตามอัธยาศัย
เวลา ๑๑.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

การแต่งกาย : ชุดสากล/ชุดสุภาพ/ชุดผ้าสีดำไว้ทุกข์