นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตหารือกับ ส.ส.Tom Marino จากมลรัฐเพนซิลเวเนีย ผลักดันความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

s__24715271เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เอกอัครราชทูต พิศาล มาณวพัฒน์ ได้พบหารือกับ ส.ส. Tom Marino พรรคริพลับลิกันจากมลรัฐเพนซิลเวเนีย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความเป็นพันธมิตรอันยาวระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และความเป็นหุ้นส่วนในหลากหลายสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ อาทิ ความมั่นคง สาธารณสุข การค้า และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

เอกอัครราชทูตพิศาลได้ย้ำถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดและการที่ทั้งไทยและสหรัฐฯ ได้ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษ โดยความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยกับสหรัฐฯ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตพิศาลได้แจ้งว่าประเทศไทยยินดีที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่ง และกับรัฐสภาของสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ส.ส. Marino รู้สึกซาบซึ้งกับการที่สหรัฐฯ และไทยได้ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันมายาวนาน และย้ำว่าสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับมิตรภาพดังกล่าว รวมทั้งเห็นด้วยกับเอกอัครราชทูตพิศาลว่า ไทยและสหรัฐฯ มีศักยภาพที่จะพัฒนาความร่วมมือกันได้อีกมากในหลากหลายด้าน และพร้อมที่จะสนับสนุนให้ความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนระหว่างทั้งสองประเทศใกล้ชิดยิ่งขึ้น