กระทรวงการต่างประเทศระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ ในงาน “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้”

จากสถานการณ์วิกฤตอุทกภัยภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นมาทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก รัฐบาลได้ระดมเงินทุน ความช่วยเหลือ และบุคลากรจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเป็นระบบมากที่สุด โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอให้คนไทยทุกคนร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยสามารถส่งกำลังใจ เงินบริจาค รวมถึงสิ่งของที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ พร้อมนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรวมพลังน้ำใจของประชาชนชาวไทย โดยได้เชิญชวนชุมชนไทยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ร่วมกันระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุกทภัย” เลขบัญชี 002-0-28256-7

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบเงินบริจาคจากการระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ จำนวน 7,000,000 บาท โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล (แหล่งข่าวจาก www.mfa.go.th) ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือร่วมกับรัฐบาล สามารถบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” หมายเลขบัญชี 067-0-06895-0

 

ภาพจาก http://thaiflood.kapook.com/view164111.html

s__3785104

http://www.matichon.co.th/news/423063

15943127