การให้บริการกงสุลสัญจร ที่วัดพุทธนานาชาติ เมืองออสติน มลรัฐเทกซัส

เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2560 น.ส. ภัทรียา วัฒนสิน ที่ปรึกษาและหัวหน้าฝ่ายกงสุล ได้นำทีมเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ไปให้บริการกงสุลสัญจรครั้งแรกของปี ที่วัดพุทธนานาชาติ เมืองออสติน มลรัฐเทกซัส ในการให้บริการครั้งนี้มีพี่น้องชาวไทยมารับบริการจำนวนมากจากทั้งในเมืองออสตินและเมืองต่าง ๆ ในมลรัฐเท็กซัส ซึ่งสถานทูตฯ ได้ให้บริการผู้ร้องทุกคนอย่างเต็มที่ตลอดทั้งสองวัน ทั้งกลุ่มที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าและกลุ่ม walk-in

ยอดรวมของพี่น้องชาวไทยที่มารับบริการกงสุลสัญจรที่วัดพุทธนานาชาติ เมืองออสติน มลรัฐเทกซัส  จำนวน 210 ราย ประกอบด้วย ผู้ที่มาขอรับทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 195 ราย ทำบัตรประชาชน 46 ราย ทำนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ 2 ราย สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการกงสุลด้านต่าง ๆ 9 ราย

จากการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มารับบริการฯ ได้รับผลตอบรับที่ดี โดยส่วนใหญ่พึงพอใจกับการให้บริการที่รวดเร็วและความเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่ แม้ว่าอุปกรณ์จะมีปัญหาขัดข้องในช่วงแรกเนื่องจากสัญญาณ wifi ช้า แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากอาสาสมัครในการเพิ่มสายแลนเพื่อต่ออินเตอร์เน็ต พร้อมความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคร่วมกับเจ้าหน้าที่ stand by อยู่ที่กรุงเทพฯ

ในการดำเนินการให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองออสตินในครั้งนี้ ทีมงานขอกราบขอบพระคุณพระครูสมุทรแรม ขันติมโน เจ้าอาวาสวัดพุทธนานาชาติ รวมทั้งอาสาสมัคร คุณป้าน้อย คุณสมยศและคุณฝิ่น คุณจอห์น คุณศักดิ์และคุณซิดนีย์ ที่มาช่วยงานและให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น ซึ่งทางสถานทูตฯ ขอขอบคุณทางวัดพุทธนานาชาติและทีมงานทุกท่านเป็นอย่างสูงมาอีกครั้ง ณ ที่นี้

กำหนดการกงสุลสัญจรครั้งต่อไป จะไปให้บริการที่วัดฟลอริดาพุทธาราม เมืองนาวาร์มลรัฐฟลอริดา ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ติดต่อลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า ที่ passport@thaiembdc.org  และ idcard@thaiembdc.org

img_1678

img_1679

 

fullsizerender_1

fullsizerender

 

img_1528