สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายโดนัลด์ เจ ทรัมป์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีกับนายโดนัลด์ เจ ทรัมป์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

(คำแปล)

ฯพณฯ นายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์
ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าในนามของราชอาณาจักรไทย ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจมายังท่านประธานาธิบดี เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อประเทศและประชาชนชาวอเมริกันมีความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการเป็นผู้นำประเทศของท่าน สัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันใกล้ชิดที่มีอย่างยาวนานของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปอีกในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร