นายกรัฐมนตรี ส่งสารแสดงความยินดีต่อนายโดนัลด์ เจ ทรัมป์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งสารแสดงความยินดีต่อนายโดนัลด์ เจ ทรัมป์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และพร้อมสานต่อความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานร่วม ๑๘๔ ปี เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายและของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกโดยรวม

(คำแปล)

“เรียนท่านประธานาธิบดี

ในโอกาสที่ท่านสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา คนที่ ๔๕ ผมขอถือโอกาสนี้ แสดงความยินดีกับท่านอย่างจริงใจอีกครั้งหนึ่ง ในนามของรัฐบาลและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย

ไทยและสหรัฐอเมริกากำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๘๔ ของความสัมพันธ์ทวิภาคี และผมพร้อมที่จะทำงานกับท่านและรัฐบาลของท่านเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ใกล้ชิดเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศทั้งสองและประชาชนของทั้งสองประเทศ รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ผมเชื่อมั่นว่า ภายใต้ความเป็นผู้นำของท่าน สหรัฐอเมริกาจะยังคงมีบทบาทที่สำคัญในการรักษาสันติภาพ ความมั่นคงและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกสืบไป

ด้วยความปรารถนาดี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย”