นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต และ ส.ส. Devin Nunes จากแคลิฟอร์เนีย เดินหน้ากระชับความเป็นพันธมิตรและขยายความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

image1

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เอกอัครราชทูต พิศาล มาณวพัฒน์ พบหารือกับ ส.ส. Devin Nunes (ริพลับลิกัน – แคลิฟอร์เนีย) ประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรอง สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหรัฐฯ

เอกอัครราชทูตพิศาลและ ส.ส. Nunes เห็นตรงกันว่าความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยกับสหรัฐฯ มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และมีส่วนสำคัญในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และทั้งสองฝ่ายควรที่จะร่วมมือกันเพื่อกระชับความเป็นพันธมิตรนี้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

เอกอัครราชทูตพิศาลและ ส.ส. Nunes ยังเห็นตรงกันว่ามิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐฯ โดยเฉพาะในระดับประชาชนจะเป็นพื้นฐานที่้เข้มแข็งสำหรับการพัฒนายกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นต่อไป