วันกองทัพไทย 2560

rtaf-day1

เอกอัครราชทูตและภริยา  ร่วมกับ พ.อ. พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและภริยา  น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและภริยา และ น.อ. ณัฐพล นิยมไทย รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และภริยา เป็นเจ้าภาพจัดงานวันกองทัพไทย 2560  ที่อาคารสโมสรนายทหารค่ายฟอร์ทไมเยอร์ มลรัฐเวอร์จิเนีย โดยมี นายแพทริก เมอร์ฟี รองผู้ช่วย รมว. กต. ด้านเอเชียและแปซิฟิก กต. สหรัฐฯ เป็นแขกเกียรติยศจากรัฐบาลสหรัฐฯ และมีพลตรี แบรดเลย์ เบคเคอร์ พลจัตวา สตีเฟน สคีนคา พลจัตวา เควิน วูลฟฮอสท์ จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เข้าร่วมกับคณะทูต ผู้ช่วยทูตทหาร ของประเทศต่างๆ ในโอกาสนี้ มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

rtaf-day2