ชาวไทยรอบกรุงวอชิงตันร่วมงานมาฆบูชาที่วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี.

16707621_1264485646966245_3805037977815631556_o

16665739_1264484846966325_4190386870444018967_o

8

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วัดธรรมประทีป มลรัฐแมรีแลนด์ จัดงานวันมาฆบูชา โดยมีญาติธรรม ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนร่วมงานอย่างเนืองแน่น มีท่านพระครูปลัดใบฎีกาศักดา จิตตฺหฎฺโฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมประทีปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) บัณฑิตา ทองสาริ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผู้ร่วมงานซึ่งมาจากหลายมลรัฐใกล้ไกลและจากสมาคมและชมรมต่างๆ รอบเขตปริมณฑลกรุงวอชิงตันต่างร่วมรับฟังธรรม ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล และเวียนเทียนรอบอุโบสถ ญสส. 100 ปี ซึ่งสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรม และเป็นสถานที่อบรมและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภาษาไทยในเขตมลแมรีแลนด์

ขอขอบพระคุณภาพถ่ายการจัดงานจากวัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี.

5

6

2

 

23

25

24

14

13

21

10