พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงรับการทูลเกล้า ฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ฯ ของ UNODC

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงรับการทูลเกล้า ฯ
ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญา
สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

unodc1of2

unodc2of2

เปิดดูเอกสารรูปแบบ PDF.file