แนวทางปฏิบัติในการทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล

สถานเอกอัคราชทูต ฯ ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติและช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงาน ตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวัง ดังนี้

  1. ให้บุคคล ชุมชน หรือหน่วยงาน ที่ประสงค์จะทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระบรมมหาราชวัง ชื่อบัญชี “เงินทูลเกล้า ฯ ถวายงานพระบรมศพ” เลขที่บัญชี 061 212 0505
  2. จากนั้น ให้ส่งสลิปการโอนเงินข้างต้นทางไปรษณีย์ (ไม่รับทางโทรสาร) ไปยัง “กองคลังสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200” พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้โอนประสงค์ให้สำนักพระราชวังส่งใบตอบรับการทูลเกล้า ฯ ถวายเงินกลับด้วย
  3. การทูลเกล้า ฯ ถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพฯ ตามแนวทางข้างต้น สามารถทำได้ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน