สถานทูตจับมือสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ สนับสนุนการลงทุนของไทยในสหรัฐฯ และกระชับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ พบหารือกับ ส.ส. Mike Bishop (รีพับลิกัน-มิชิแกน) เกี่ยวกับการลงทุนของไทยในมลรัฐมิชิแกนและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสหรัฐฯ

 

ส.ส. Bishop ประทับใจกับการลงทุนของบริษัท Thai Summit ของไทย ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำป้อนให้กับบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐฯ อาทิ ฟอร์ดมอเตอร์ โดยโรงงานของบริษัทฯ ที่เมือง Howell มลรัฐมิชิแกน ได้ช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับประชาชนถึง 700 อัตรา หรือ 10 เปอร์เซ็นของเมือง และช่วยทำให้เศรษฐกิจของมลรัฐมิชิแกนเติบโต โดย ส.ส. Bishopได้กล่าวว่าอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของมลรัฐมิชิแกน

 

เอกอัครราชทูตพิศาลกล่าวว่าบริษัทฯ มีความมั่นใจในบรรยากาศการทำธุรกิจในมลรัฐมิชิแกนและขอบคุณ ส.ส. Bishop ที่ให้การสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัทจากไทยอย่างดีมาโดยตลอด พร้อมทั้งแจ้งว่า ล่าสุด บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนไปเปิดโรงงานเพิ่มที่มลรัฐเคนทักกี เพื่อป้อนชิ้นส่วนให้กับโรงงานของ

บริษัทฟอร์ดมอเตอร์อีกแห่งที่มลรัฐเคนทักกี และบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานจากโรงงานที่มลรัฐเคนทักกีไปฝึกอบรมที่มลรัฐมิชิแกนด้วย ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมลรัฐมิชิแกนในด้านอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

 

เอกอัครราชทูตพิศาลได้หารือกับ ส.ส. Bishop เกี่ยวกับลู่ทางการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทไทยในสหรัฐฯ ในอนาคต ซึ่ง ส.ส. Bishop ยืนยันการสนับสนุนการลงทุนของไทยอย่างเต็มที่ เพราะจะช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับชาวอเมริกัน อันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐฯ

 

ทั้งสองคนยังเห็นพ้องกันที่จะร่วมมือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความเป็นพันธมิตรทางความมั่นคงระหว่างไทยและสหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น