สถานทูตร่วมมือกับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในสหรัฐฯ


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ได้พบหารือกับ ส.ส. Ted Lieu (เดโมแครต-แคลิฟอร์เนีย) เกี่ยวกับการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในสหรัฐฯ โดยสถานทูตได้สนับสนุนให้ชุมชนไทยในสหรัฐฯ สนใจและมีส่วนร่วมในการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับประเทศมากขึ้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชุมชน และเพื่อให้สามารถทำประโยชน์ต่อสหรัฐฯ ได้มากขึ้น โดยมีเยาวชนไทย-อเมริกันเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก

ส.ส. Lieu กล่าวสนับสนุนแนวทางของสถานทูตและยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมทั้งยินดีที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและผู้นำชุมชนไทยในพื้นที่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเฉพาะในบริเวณนครลอสแอนเจลิส เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยต่อไป

เอกอัครราชทูตพิศาลและ ส.ส. Lieu เห็นพ้องที่จะร่วมมือเพื่อกระชับความเป็นพันธมิตรทางความมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น