บทบาทการเผยแพร่การปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาโดยสมาคมชาวพุทธนานาชาติในอเมริกา

4

เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการบริหารของสมาคมชาวพุทธนานาชาติในอเมริกา (ไอบีเอเอ) นำโดยพระวิเทศรัตนาภรณ์ (ถนัด อัตถจารี) ประธานคณะกรรมการบริหารวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี ประธานและผู้ก่อตั้งไอบีเอเอ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชุดก่อตั้งสมาคมอันประกอบด้วยพระอาจารย์อุปรัตนา พระอาจารย์สากะระนันดา นายเคต แดง ดร. โซวาน ทูน ดร. จูนบัมบูอัน นายซาร์ลส์ เซออง และนายประสาร มานะกุล เลขาธิการไอบีเอเอ ได้ขอเข้าพบ ออท. พิศาล มาณวพัฒน์ เพื่อเล่าความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งไอบีเอเอและกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐ โดยมีอัครราชทูตภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ อัครราชทูตที่ปรึกษากิตินัย นุตกุล นายภิเษก ภาณุภัทร และน.ส. ภัทรียา วัฒนสิน หัวหน้าฝ่ายกงสุลเข้าร่วมด้วย

นอกจากกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในช่วงก่อนและหลังจัดตั้งไอบีเอเอแล้ว ไอบีเอเอยังได้แจ้งกิจกรรมในอนาคต อาทิ การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาร่วมกันของชาวพุทธนานาชาติรอบกรุงวอชิงตันซึ่งสลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพช่วงต้นเดือนมิถุนายน ตามวัดพุทธต่างๆ ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะวัดไทยเท่านั้น โดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ศูนย์พระพุทธศาสนาในเขตแฟร์แฟกซ์ มลรัฐเวอร์จิเนีย ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 และการจัดสาธยายธรรมพระไตรปิฏกในภาคพื้นฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ครั้งที่ 2 ช่วง 8 – 11 มิถุนายน 2560 ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน

ออท. พิศาล และเพื่อนข้าราชการในสถานทูตได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของไอบีเอเอภายใต้การนำของพระวิเทศรัตนาภรณ์ในการรวมกลุ่มตัวแทนชาวพุทธนานาชาติในสหรัฐฯ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับสมาชิกของไอบีเอเอเรื่องของการขยายเครือข่ายไปถึงชาวอเมริกันทั้งผ่านวัดพุทธ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ตลอดจนการปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาลท้องถิ่น รัฐบาลของมลรัฐ ส.ส. ส.ว. ในแต่ละพื้นที่โดยเริ่มจากมลรัฐที่มีชุมชนชาวเอเชียอาศัยหนาแน่นก่อน เพื่อให้คนอเมริกันเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาโดยเฉพาะการใช้การฝึกสมาธิและการเจริญจิตภาวนาให้เป็นบทบาทนำของไอบีเอเอ หากดำเนินการอย่างมีแผนงานก็จะสามารถผลักดันและสร้างการยอมรับพุทธศาสนาในระดับต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป เช่น การเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาในเมือง มลรัฐต่างๆ สภาคองเกรส และทำเนียบขาวในที่สุด

IBAA Feb 27 2017