นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยที่กรุงเทพฯ


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ออท. พิศาล มาณวพัฒน์ ที่โรงแรมบันยันทรี โดยมีรองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (นายวิชชุ เวชชาชีวะ) และผู้บริหารบริษัทเอกชนที่มีการค้าและการลงทุนกับสหรัฐฯ เข้าร่วม

ออท. พิศาลฯ ได้เล่าถึงภาพรวมพัฒนาการรัฐบาลภายใต้การนำของ ปธน.ทรัมป์ และประเมินผลกระทบต่อไทยจากท่าทีทางการค้าของสหรัฐฯ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของเอกชนไทย ซึ่งออท. พิศาลฯ เห็นว่ามีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะในการขยายการลงทุนและสร้างงานในสหรัฐฯ ดังที่หลายบริษัทได้ทำอยู่และมีแผนการจะขยายการลงทุนเพิ่ม