นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตจับมือ ส.ส. Ted Yoho ประธานคณะอนุกรรมาธิการต่างประเทศด้านเอเชียแปซิฟิกของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

IMG_0138

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ได้พบหารือกับ ส.ส. Ted Yoho (พรรคริพลับลิกัน-ฟลอริดา) ประธานคณะอนุกรรมาธิการต่างประเทศด้านเอเชียแปซิฟิกของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ และเห็นพ้องกันที่จะกระชับความเป็นพันธมิตรทางความมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐฯ

ทั้งสองฝ่ายตระหนักดีถึงมิตรภาพและความเป็นพันธมิตรอันยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศ และเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันเพิ่มมากขึ้นได้อีกมากในหลากหลายสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับบทบาทของพันธมิตรไทย-สหรัฐฯ ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในเอเชียแปซิฟิกมายาวนานหลายทศวรรษและเห็นตรงกันว่าความเป็นพันธมิตรไทย-สหรัฐฯ จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต

เอกอัครราชทูตพิศาลได้แจ้ง ส.ส. Yoho ให้ทราบถึงบทบาทสำคัญของไทยในการผลักดันความก้าวหน้าในอาเซียนตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรและยืนยันการสนับสนุนของไทยที่ต้องการเห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ โดย ส.ส. Yoho ยินดีที่ไทยมีบทบาทแข็งขันในอาเซียนและขอบคุณการสนับสนุนของไทยต่อการกระชับความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตพิศาลและ ส.ส. Yoho ยังได้ตกลงที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ