สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประสงค์จะขายครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วจำนวน ๒ รายการ

ostc1

อ่านประกาศทั้งหมด ไฟล์ PDF
http://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2017/03/ostc1-1.pdf