ลู่ทางความร่วมมือการค้าและการลงทุนกับมลรัฐแอละแบมา

1 HCG Robert F. Henry Jr.จากซ้าย นายภาณุภัทร ชวนะนิกุล เลขานุการเอก นายโรเบิร์ต เอฟ. เฮนรี จูเนียร์ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์
ณ เมืองมอนต์กอเมอรี มลรัฐแอละแบมา
นายโรเบิร์ต เอฟ. เฮนรี ที่ 3 บุตรชาย และนางกนกเนตร เครมเมอร์ ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษา

นายภาณุภัทร ชวนะนิกุล เลขานุการเอก และนางกนกเนตร เครมเมอร์ ผู้ช่วยดำเนินการ ด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่สถานทูตฯ เยือนมลรัฐแอละแบมา ระหว่าง 1-3 มีนาคม 2560 เพื่อพบกับนายโรเบิร์ต เอฟ. เฮนรี จูเนียร์ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองมอนต์กอเมอรี มลรัฐแอละแบมา ซึ่งเป็นประธานบริษัทโรเบิร์ต เอฟ. เฮนรี ไทล์ ตัวแทนจำหน่ายกระเบื้องในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ มีสาขาในมลรัฐแอละแบมา ฟลอริดาและเทนเนสซี

นายโรเบิร์ต เอฟ. เฮนรี จูเนียร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ เมื่อปี 2531 มีความรักและชื่นชมประเทศไทย รวมทั้งมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการให้บริการตรวจลงตรา (วีซ่า) ตลอดระยะเวลา 28 ปี ที่ดำรงตำแหน่งต่อจากนายโรเบิร์ต เอฟ. เฮนรี ซีเนียร์ ผู้บิดา นอกจากกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ของไทยแล้ว มลรัฐแอละแบมาเป็นที่ตั้งของกงสุลกิตติมศักดิ์อีก 10 ประเทศ ได้แก่ บราซิล เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น นอร์เวย์ สเปน และยูเครน

2 Robert F. Henry Tile Company

3 Interior Robert F. Henry Tile Company

บริษัทโรเบิร์ต เอฟ. เฮนรี ไทล์ ตัวแทนจำหน่ายกระเบื้องในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ที่เมืองมอนต์กอเมอรี

ในโอกาสการเยือนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สถานทูตฯ พบหารือกับ (1) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของกระทรวงพาณิชย์ มลรัฐแอละแบมา (2) สภาหอการค้ามลรัฐแอละแบมา และ (3) หอการค้าเมืองมอนต์กอเมอรี เพื่อศึกษาโอกาสและลู่ทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับมลรัฐแอละแบมา และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานทูตฯ กับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนภาครัฐและองค์กรธุรกิจภาคเอกชนของเมืองมอนต์กอเมอรี และมลรัฐแอละแบมา นอกจากนี้ ได้เยือนวัดมอนท์โกเมอรี่พุทธารามและนมัสการพระณัฐพงษ์ ชุติปัญโญ รักษาการเจ้าอาวาส โดยมีคนไทยเมืองมอนต์กอเมอรี นำโดยคุณอัจฉรา สไมธ์ และคุณศักดา เสริมทรัพย์ ให้การต้อนรับและเล่าประวัติความร่วมมือร่วมใจของคนไทยเมืองมอนต์กอเมอรีที่ร่วมกันจัดตั้งวัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม

4 Group photo Wat Thaiเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ กราบนมัสการรักษาการเจ้าอาวาสวัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม คุณอัจฉรา สไมธ์ (ที่สองจากซ้าย)
คุณศักดา เสริมทรัพย์ (ที่สามจากซ้าย) และคนไทยเมืองมอนต์กอเมอรี ให้การต้อนรับที่วัด

5 Sign of Wat

6 Wat from outside

ทางเข้าวัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม

มลรัฐแอละแบมาอยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐฯ ทิศเหนือติดกับมลรัฐเทนเนสซี ทิศตะวันออกติดกับมลรัฐจอร์เจีย ทิศใต้ติดกับมลรัฐฟลอริดาและอ่าวเม็กซิโก และทิศตะวันตกติดกับมลรัฐมิสซิสซิปปี เป็นมลรัฐฐานเสียงของพรรครีพับลิกัน การส่งเสริมการลงทุนของมลรัฐแอละแบมา ในช่วงระยะเวลา 10-15 ปีที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนพื้นฐานทางเศรษฐกิจของมลรัฐจากการผลิตทางการเกษตรและสิ่งทอไปสู่อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ เช่น รถ Mercedes-Benz รถฮุนได เครื่องบินแอร์บัส และชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ รวมทั้งเคมีภัณฑ์ ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐ  โดยมีปัจจัยส่งเสริม คือ การคมนาคมขนส่งสินค้าสะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟและท่าเรือ ระบบภาษีที่คืนเครดิตและลดหย่อนแก่ผู้ประกอบการ การพัฒนาความรู้และคุณภาพแรงงานฝีมือ การออกกฎหมายลดบทบาทของสหภาพแรงงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบการและลูกจ้าง

มลรัฐแอละแบมามีประชากร 4.86 ล้านคน เมืองเบอร์มิงแฮมเป็นเมืองใหญ่ที่สุด ตามด้วยเมืองมอนต์กอเมอรี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมลรัฐ เมืองมอนต์กอเมอรีมีประวัติศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนนำโดย ดร. มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ซึ่งเริ่มอาชีพบาทหลวงที่เมืองนี้เมื่ออายุ 25 ปี เมืองโมบิลซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึก เป็นอันดับสาม และเมืองฮันต์วิลล์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยอวกาศขององค์การนาซาเป็นอันดับสี่ ทั้งนี้ โรงงานปิโตรเคมีของเครือบริษัทอินโดรามาซึ่งเป็นบริษัทลงทุนของไทยตั้งอยู่ที่เมืองดีเคเตอร์ ใกล้กับเมืองฮันต์วิลล์

 

7 Alabama State CapitolAlabama State Capitol เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองมอนต์กอเมอรี
บริษัทโรเบิร์ต เอฟ. เฮนรี ไทล์ ของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ เป็นบริษัทที่ปูพื้นหินบันไดทางขึ้นอาคาร

 

8 Alamaba's Fallen Heroesภายในอาคาร Alabama State Capitol

9 Interios Alabama State Capitol

11 alabama gov buildingอาคารสถานที่ราชการ ตรงข้ามกับ Alabama State Capitol

10 Downtown Montgomery]ถนนใจกลางเมืองมอนต์กอเมอรี

 

12 Meeting with Dept of Commerceเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ พบเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของกระทรวงพาณิชย์
มลรัฐแอละแบมา เรื่องการดำเนินงานส่งเสริมการลงทุนของมลรัฐแอละแบมา

 

13 Dept of Commerce sign

14 Exterior dept of commerce

 

15 montgomery chamber of commerceเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ พร้อมด้วยนายโรเบิร์ต เอฟ. เฮนรี จูเนียร์ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองมอนต์กอเมอรี มลรัฐแอละแบมา
(ที่สามจากซ้าย) พบหารือกับหอการค้าเมืองมอนต์กอเมอรี

16 Outside Montgomery Chamber of Commerce

17 business council of Alabama

การพบหารือเรื่องบทบาทในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของสภาหอการค้ามลรัฐแอละแบมา
(จากขวา นายภาณุภัทร ชวนะนิกุล เลขานุการเอก นายวิลเลียม คานารี ผู้บริหารสภาหอการค้ามลรัฐแอละแบมา
นายโรเบิร์ต เอฟ. เฮนรี จูเนียร์ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ และนายโรเบิร์ต เอฟ. เฮนรี ที่ 3 บุตรชาย)