ทูตไทยหารือ ส.ส. Hank Johnson เกี่ยวกับการลงทุนของไทยที่ช่วยสร้างงานให้กับมลรัฐจอร์เจีย

Amb Pisan with Rep. Johnson

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เอกอัครราชทูต พิศาล มาณวพัฒน์ ได้พบหารือกับ ส.ส. Hank Johnson (พรรคเดโมแครต – มลรัฐจอร์เจีย) เกี่ยวกับการลงทุนของไทยที่เพิ่มมากขึ้นในมลรัฐเจอร์เจีย ซึ่งได้ช่วยสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่

เอกอัครราชทูตพิศาลได้แจ้งถึงการลงทุนของบริษัท Indorama ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไทยและเป็นผู้ผลิตสินค้าปิโตรเคมีแบบครบวงจรระดับโลกตั้งอยู่ และโรงงานดังกล่าวมีแผนจะขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 60 ส.ส. Johnson รับฟังด้วยความยินดีที่มีการลงทุนเพิ่มเติมและพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

เอกอัครราชทูตพิศาลได้กล่าวถึงการรวมตัวกันและบทบาทที่แข็งขันของชุมชนไทยในมลรัฐเจอร์เจีย

ในฐานะที่ทั้งสองฝ่ายนับถือศาสนาพุทธ จึงได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการทำสมาธิและปฏิบัติ mindfulness ซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในสหรัฐฯ โดยเห็นว่าสามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีความสงบภายในและดีต่อสุขภาพในระยะยาว