ประเทศไทยสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสหรัฐฯ กับอาเซียน


ในการพบหารือระหว่างผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงวอชิงตันกับนาย Rex Tillerson รมว.กต.สหรัฐฯ คนใหม่เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560  ฝ่ายไทยได้ย้ำถึงบทบาทสำคัญของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่สหรัฐฯ จะคงการปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอาเซียนอย่างเนื่อง

ในการพบกันที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ครั้งนี้  ประเทศไทยได้ยืนยันการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ อย่างเต็มที่และความพร้อมที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐฯ ให้ก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นต่อไป

ปีนี้เป็นปีฉลองครบรอบ 50 ปีของอาเซียนนับตั้งแต่การก่อตั้งองค์กรที่ประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ.1967 และยังเป็นปีฉลองครบรอบ 40 ปีของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ อีกด้วย

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อส่งเสริมความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยความเป็นพันธมิตรระหว่างทั้งสองประเทศได้มีบทบาทสำคัญในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมายาวนาน

 

IMG_4756