ผู้จัดการ ExxonMobil ประจำประเทศไทยคนใหม่เข้าพบนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต


เมื่อ 9 มีนาคม 2560 นาย Jeremy R. Osterstock ผู้จัดการ (Lead Country Manager) ของบริษัท ExxonMobil ประจำประเทศไทยคนใหม่ พร้อมด้วยอดีตเอกอัครราชทูต Elizabeth Jones ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัท ได้เข้าพบทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ก่อนเดินทางไปประจำการที่เมืองไทยปลายเดือนมีนาคม ศกนี้

9-Mar-2017-ExxonMobilทูตพิศาลฯ ได้เสนอแนะนาย Osterstock ให้ความสำคัญต่อภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่จะต่อยอดเชิงยุทธศาสตร์ให้กับบริษัทในภูมิภาค โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานเช่น ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในธุรกิจ SMEs Startup และนวัตกรรม นาย Osterstock กล่าวว่าExxonMobil ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นหลักอยู่แล้ว เมื่อไปทำงานที่ไทย ก็จะผลักดันการพัฒนาศูนย์สนับสนุนทางธุรกิจ (Business Support Center) ซึ่งเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดของ ExxonMobil เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน IT การเงินและธุรกิจ และส่งเสริมให้ไปอบรมกับบริษัทในสหรัฐฯ

 

ทูตพิศาลฯ หวังว่า ประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ คนใหม่ จะให้ความสำคัญกับความเป็นพันธมิตรไทย-สหรัฐฯ และผลประโยชน์ในด้านตวามมั่นคงและ เศรษฐกิจ และผู้นำไทยพร้อมที่จะสร้างเสริมความสัมพันธให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น