งานฉลองวันตรุษจีนของสมาคมไหหลำแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 ณ ภัตตาคาร New Fortune มลรัฐแมริแลนด์  สมาคมไหหลำแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้จัดงานฉลองวันตรุษจีน ภายใต้การนำของ น.พ. สุวัฒน์ ศิลปสุวรรณ นายกสมาคม และ พ.ญ. ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ ภรรยา และเหล่าสมาชิก  โดยมีการร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชกับชุมชนชาวไทยไหหลำกว่า 200 คน หลังจากนั้น ผู้ร่วมงานได้ชมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยไหหลำ เช่น การแสดงเครื่องแต่งกายและดนตรีจีนในบรรยากาศที่กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในโอกาสนี้ ทูตพิศาล มณวพัฒน์ และคุณวัญจนาฯ ภรรยาได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

สมาคมไหหลำแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จัดงานฉลองวันตรุษจีนทุกปี เพื่อนำรายได้จากการจัดงานดังกล่าวไปสนับสนุนองค์กรการกุศลต่างๆ โดยในปีที่ 22 นี้ สมาคมฯ ได้นำรายได้ไปทำบุญถวายเพื่อสนับสนุนการสร้างอุโบสถวัดธรรมประทีป และสนับสนุนกิจกรรมของวัดญาณรังษีและวัดไทยกรุงวอชิงตัน และบริจาคเพื่อสมทบกิจกรรมแพทย์อาสาที่ประเทศไทย

ไหหลำ2

ไหหลำ1

ไหหลำ3

ไหหลำ4

ไหหลำ5