นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต และ ส.ส. Earl “Buddy” Carter ยืนยันกระชับสัมพันธ์ไทย – สหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ พบหารือกับ ส.ส. Earl “Buddy” Carter (พรรครีพับลิกัน – มลรัฐจอร์เจีย) โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความสำคัญของความเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และความร่วมมือในหลากหลายมิติที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

เอกอัครราชทูตพิศาลได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของไทยในอาเซียนและสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดระหว่างสหรัฐฯ กับอาเซียน  โดย ส.ส. Carter เห็นพ้องว่าบทบาทไทยมีความสำคัญในอาเซียนและสนับสนุนให้สหรัฐฯ และไทยร่วมมือกันใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

ทั้งสองยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเร่งด่วนต่างๆ ของ ปธน. Donald Trump อาทิ นโยบายเศรษฐกิจ การสร้างงาน และการปฏิรูประบบภาษี

 

Amb+Rep. Buddy Carter