วันนี้เป็นวันครบรอบ 184 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐฯ

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นวันครบรอบ 184 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐฯ

ไทยและสหรัฐฯ ได้สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2376 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีการทำสนธิสัญญาไมตรีกับการพาณิชย์ระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยมีเจ้าพระยาพระคลัง และฝ่ายสหรัฐฯ มีนายเอ็ดมันด์ รอเบิร์ตส์ ทูตของประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ็คสัน เป็นผู้แทน

cap treaty

ในข้อแรกของสนธิสัญญา ทั้งสองประเทศได้ระบุว่า “ความสัญาข้อหนึ่งว่า ไทกับฝรั่งชาตมะริกันเปนไม้ตรีมีความราบคาบต่อกันชั่วฝ้าแลดิน

Sword

Sword (Eagle and Elephant) This sword, featuring an eagle and an elephant on a gold handle, was presented to His Majesty King Rama III by American envoy Edmund Roberts in 1833, as a gift from President Andrew Jackson.

Treaty of Amity and Commerce between Siam and the United States, 1833 Exchange Copy TS 321 EX RG 11 Rediscovery #: 08119 Digital Composite from Original

Treaty of Amity and Commerce between Siam and the United States, 1833
Digital Composite from Original, US National Archives

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2376 ราชอาณาจักรสยามและสหรัฐฯ ได้ทำสนธิสัญญาไมตรีกับการพาณิชย์ ที่กรุงเทพมหานคร