วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ร่วมกับสถานทูตให้ความรู้เรื่องศาสนาพุทธและดนตรีไทยแก่เด็กนักเรียนอเมริกัน

Buddha hall 4

Buddha hall 1เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในการนำคณะอาจารย์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน Truesdell Education Campus 24 คน ไปทำความรู้จักกับพระพุทธศาสนาและการเล่นดนตรีไทย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ Embassy Adoption Program ซึ่งสถานทูตร่วมมือกับหน่วยงานบริหารการศึกษาโรงเรียนรัฐบาลกรุงวอชิงตันและองค์กรศิลปะการแสดงแห่งกรุงวอชิงตัน ในการรับอุปถัมภ์โรงเรียนในกรุงวอชิงตันหนึ่งโรงเรียนเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโลกทัศน์เด็กนักเรียนอเมริกันให้รู้จักไทย และเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระดับเยาวชนไทย – สหรัฐฯ

ท่านพระครูสิริสิทธิวิเทศ รองประธานกรรมการอำนวยการวัด หรือ “Monk Jack” ของเด็ก ๆ กรุณาให้ความรู้เรื่องหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ประวัติของวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และสอนการทำสมาธิให้กับคณะ โดยคุณครูเอี๊ยม (ศิริกาญจน์ จันทร์โสภา) และคุณครูทอรุ้ง (เยาวมาลย์ พูลกิจวัฒนา) คุณครูอาสาสมัครจากประเทศไทยที่มาช่วยเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยที่โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สาธิตการเล่นระนาดและขิม ซึ่งเด็ก ๆ ได้ลองเล่นอย่างสนุกสนาน สถานทูตยังจัดให้เด็ก ๆ ได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวไก่ผัด ปอเปี๊ยะทอด และตบท้ายด้วยข้าวเหนียวมะม่วงเป็นของหวาน

โครงการ Embassy Adoption Program ในปี 2560 นี้เป็นความร่วมมือปีที่ 42 ระหว่างหน่วยงานบริหารการศึกษาโรงเรียนรัฐบาลกรุงวอชิงตัน องค์กรศิลปะการแสดงแห่งกรุงวอชิงตันกับสถานทูตประเทศต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตัน ซึ่งสถานทูตไทยเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา สถานทูตเชิญเด็ก ๆ เยือนสำนักงานสถานทูตในจอร์จทาวน์ เพื่อฟังประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยจากอดีตอาสาสมัคร Peace Corps ในประเทศไทย รวมทั้งได้ทานอาหารไทยและลองตำส้มตำด้วย

Group photo in all purpose room

hand on music lesson 2

teacher played music instrument 2

hand on music lesson

Serving lunch

Eating lunch 2

Sticky rice with mango