ชุมชนไทยในเขตดีซีร่วมงานดอกซากุระบานในเขตพื้นที่ปฏิบัติธรรมของวัดธรรมประทีป มลรัฐแมริแลนด์

wattum-s11

วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งตั้งอยู่ในเขตมลรัฐแมริแลนด์จัดงานวันดอกซากุระบานเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสชื่นชมต้นซากุระกว่า ๕๐๐ ต้นที่ปลูกไว้ในเขตพื้นที่ปฏิบัติธรรมของวัด  โดยมีประธานสมาคมและชุมชนไทยตลอดจนครอบครัวของข้าราชการสถานทูตร่วมออกร้านอาหารคาวหวานพร้อมเครื่องดื่มสำหรับบริการผู้มาร่วมงานได้ทานกันอย่างทั่วถึง โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายวัดเป็นการกุศล งานนี้ พระครูปลัดใบฎีกาศักดา จิตตฺหฎฺโฐ รองเจ้าอาวาสวัดธรรมประทีป เป็นประธานในงาน ในช่วงกลางวันมีพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล ทำบุญทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๕ รูป นอกจากคุณสยมพร สีวะรา และคุณปทุม ลินเบิคที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่สนับสนุนโครงการก่อสร้างอุโบสถศาลาอเนกประสงค์ ญสส. ๑๐๐ ปี ของวันธรรมประทีปแล้ว ชุมชนชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก  น.ส. ศิราณี แสนราช อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายโอภาส ฉวีรักษ์ เลขานุการเอก ผู้แทนสถานทูตก็เข้าร่วมงานท่ามกลางอากาศที่ยังหนาวเย็นในช่วงนี้ด้วย

wattum-s09

wattum-s06

wattum-s07

wattum-s08

wattum-s05

wattum-s01

wattum-s12