รู้จักชุมชนไทยเข้มแข็งที่จอร์เจีย

GA1

เมื่อ 24 มีนาคม 2560 ออท. พิศาล มาณวพัฒน์ และเพื่อนร่วมงานสถานทูตมาแอตแลนตาเพื่อเยี่ยมชมศูนย์สนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมของรัฐจอร์เจียเพื่อสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดประสบการณ์ และเชื่อมโยงกับประเทศไทย

 

GA2

คุณพิทยา และคุณฤทัย คงถาวร เจ้าของร้านฤทัย ร้านอาหารไทยแบบออร์แกนิกที่เป็นสถานที่พบปะในครั้งนี้

ตอนเย็นได้พบกับคนไทยกว่า 50 คนที่ร้านฤทัย ร้านอาหารไทยแบบออร์แกนิกที่มีคุณพิทยา คงถาวร เป็นเจ้าของ มีคนไทยมาจากทั้งจอร์เจียและรัฐใกล้เคียง มีทั้งแพทย์ นักศึกษา และผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ  คุณสุนิสา สุวรรณทัต นายกสมาคมไทยแห่งรัฐจอร์เจียเป็นแม่งาน นายแพทย์สมพงษ์ ทิตาราม ประธานบริหารวัดพุทธบูชา กรุณากล่าวต้อนรับ ออท. และ พ.ญ. ทิพยวรรณ นาคจินดา เจ้าหน้าที่คนไทยประจำศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐฯ มาร่วมด้วย

 

 

 

 

GA3

นายแพทย์สมพงษ์ ทิตาราม ประธานบริหารวัดพุทธบูชา กรุณากล่าวต้อนรับ ออท. และคณะจากสถานทูต

(ซ้าย) แพทย์หญิงทิพวรรณ นาคจินดา แพทย์ชาวไทยที่ทำงานในศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐฯ และ (ขวา) คุณสุนิสา สุวรรณทัต นายกสมาคมไทยแห่งรัฐจอร์เจีย

(ซ้าย) แพทย์หญิงทิพวรรณ นาคจินดา แพทย์ชาวไทยที่ทำงานในศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐฯ และ (ขวา) คุณสุนิสา สุวรรณทัต นายกสมาคมไทยแห่งรัฐจอร์เจีย

ออท. ได้กล่าวถึงข้อมติของวุฒิสภาสหรัฐฯ เมื่อ 15 มีนาคม 2560 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ว่าถือเป็นการแสดงมิตรภาพที่มีความหมายยิ่งจากตัวแทนชาวอเมริกันมายังประเทศไทย (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่)
 
ออท. ยังสนับสนุนให้สมาคมและชุมชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมและองค์กรเพื่อพัฒนาสังคมของเมืองและมลรัฐเพื่อการสร้างพลังและดูแลทุกข์สุขให้กับชุมชนไทยได้อย่างยั่งยืน เช่นบทบาทของคุณวัชรชัย สินธารัตนะ และคุณโยธิน ศรีวรรณเจริญ ใน Center for Pan Asian Community Services หรือ CPACS
ขอขอบคุณสมาคมไทยแห่งรัฐจอร์เจียที่กรุณาเอื้อเฟื้อภาพถ่าย

 

IMG_0451

IMG_0448

IMG_0368

IMG_0450

IMG_0449

IMG_0362GA12GA11IMG_0447
————————
ฐานิดา เมนะเศวต