นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต และ ส.ส. Joaquin Castro มุ่งหน้าส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอาเซียนและไทย

FullSizeRender (8)

เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ หารือกับ ส.ส. Joaquin Castro (เดโมแครต – เท็กซัส) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและประธานร่วมกลุ่ม ส.ส. ในรัฐสภาสหรัฐฯ ที่ให้ความสำคัญกับอาเซียน (Congressional Caucus on ASEAN) โดยทูตพิศาลได้ชื่นชม ส.ส. Castro และหวังว่าการรวมกลุ่มครั้งนี้จะเป็นช่องทางสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาสหรัฐฯ กับอาเซียน

ทูตพิศาลแจ้งว่าอาเซียนได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อปี 2510 และไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์และแข็งขันในเวทีอาเซียนมาโดยตลอด รวมทั้งการที่ไทยสนับสนุนการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ซึ่ง ส.ส. Castro ชื่นชมบทบาทที่แข็งขันของไทยในกรอบอาเซียน

ทูตพิศาลได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ความร่วมมือด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป