สถานทูตไทยแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาเรื่องความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ

unc1

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ปรึกษาวรพันธุ์ ศรีวรนารถ และที่ปรึกษาฐานิดา เมนะเศวต ได้พบหารือกับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา (University of North Carolina-Chapel Hill) โครงการ Burch Program and Honors Study Abroad จำนวน  30 คน โดยมีเอกอัครราชทูต วิลเลียม เอช. อีโตะ อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ของโครงการฯ เข้าร่วมด้วย

unc2

ผู้แทนสถานทูตได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับนักศึกษาเกี่ยวกับงานทางการทูตในแง่มุมต่างๆ ประวัติความเป็นมาอันยาวนานและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐฯ ในหลากหลายมิติ รวมทั้งการส่งเสริมมิตรภาพและความผูกพันในระดับประชาชนระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกันให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศสืบต่อไป