ทูตไทยเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพในจอร์เจีย


(ขอขอบคุณรูปจาก www.atdc.org)

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ได้นำข้าราชการสถานทูต ณ กรุงวอชิงตัน เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยี (Advanced Technology Development Center หรือ ATDC) ภายใต้มหาวิทยาลัย Georgia Institution of Technology ณ นครแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย ศูนย์ ATDC ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพที่ดำเนินงานโดยรัฐบาลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐฯ มีความเป็นเลิศในด้านสนับสนุนผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้เรียนรู้และเริ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ตลอดจนขยายความร่วมมือกับ ATDC เพื่อขับเปลี่ยนประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ได้

 

IMG_0831นางสาว Jennifer Bennett ผู้จัดการทั่วไปศูนย์ ATDC ได้ให้การต้อนรับทูตพิศาล และคณะ โดยบรรยายสรุปเกี่ยวกับศูนย์ฯ และนำเยี่ยมชมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นห้องอบรมหลักสูตรเพื่อสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ ห้องประชุม พื้นที่สำนักงานให้เช่า รวมถึง ATDC Design Studio ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีเครื่องมือให้สตาร์ทอัพใช้คิดค้นและทดลองชิ้นส่วนต้นแบบ ศูนย์ ATDC ยังช่วยต่อยอดหาโอกาสให้ผู้ประกอบการด้วยการจัดโรดโชว์ให้สตาร์ทอัพได้มีโอกาสพบกับธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital)

 

 

 

ทูตพิศาลเห็นว่า รูปแบบการจัดการศูนย์ ATDC ที่โดดเด่นและครบวงจรสามารถการนำไปประยุกต์ใช้กับที่ประเทศไทยกำลังส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะการส่งเสริมในสาขาที่เป็นจุดแข็งของไทย อาทิ นวัตกรรมด้านการบรรจุอาหารเพื่อต่อยอดด้านเทคโนโลยีให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยได้

IMG_0830

 

ศูนย์ ATDC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 และนับแต่การก่อตั้ง ได้สนับสนุนธุรกิจรายใหม่จนประสบความสำเร็จและสามารถระดมทุนได้ถึง 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สตาร์ทอัพเหล่านี้ได้สร้างรายได้ให้แก่มลรัฐจอร์เจียมากถึง 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ