นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตและ ส.ส. Grace Meng หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในนครนิวยอร์ก และการผลักดันความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ

AMB and Cong Grace Meng

 

เอกอัครราชทูต พิศาล มาณวพัฒน์ ได้หารือกับ ส.ส. Grace Meng (เดโมแครต – นิวยอร์ก) เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในนครนิวยอร์

ทูตพิศาลได้แสดงความยินดีกับ ส.ส. Meng ที่เป็น ส.ส.เชื้อสายเอเชียคนแรกจากมลรัฐนิวยอร์กและเป็น ส.ส. เชื้อสายเอเชียเพียงคนเดียวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ ในขณะนี้ โดยเชื่อว่า ส.ส. Meng จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชนไทยและชุมชนเอเชียอื่นๆ ในนครนิวยอร์กและทั่วประเทศสหรัฐฯ ได้เป็นอย่างดี

ทูตพิศาลเล่าว่าสถานทูตไทยกำลังสนับสนุนให้ชุมชนไทยทั่วสหรัฐฯ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับมลรัฐ และระดับชาติ มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถดูแลปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนของตนได้ดียิ่งขึ้น และสามารถมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ต่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่างๆ ในสหรัฐฯ อีกด้วย

ส.ส. Meng ซึ่งมีเขตเลือกตั้งอยู่ในเขต Queens ที่มีคนไทยอยู่หนาแน่น เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวและยินดีร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในนครนิวยอร์กและทั่วสหรัฐฯ

ทูตพิศาลและ ส.ส. Meng ยังได้หารือเกี่ยวกับมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และความจำเป็นที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อกระชับความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น