นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตหารือ ส.ส. Dana Rohrabacher ถึงแนวทางการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐฯ และขอบคุณมิตรภาพที่ยาวนานต่อประเทศไทย

เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์พบกับ ส.ส. Dana Rohrabacher (รีพับลิกัน-แคลิฟอร์เนีย) สมาชิก คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ และมิตรที่ยาวนานของประเทศไทย

ทั้งสองหารือถึงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นพันธมิตรที่ยาวนานกว่า 184 ปีระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ส.ส.Rohrabacher ตระหนักดีถึงความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในหลากหลายมิติที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งชื่นชมความสัมพันธ์ที่ยาวนานและแน่นแฟ้นระหว่างกัน และแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสถานทูตเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นขึ้น

ทูตพิศาลได้ขอบคุณ ส.ส. Rohrabacher สำหรับมิตรภาพที่ยาวนานที่มีต่อประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส.ส. Rohrabacher เห็นว่าการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนไทย ตนเคารพเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงมีพระจริยวัตรที่งดงามและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศให้ดีขึ้น พร้อมกับเสริมว่าตนมีความรู้สึกที่ดียิ่งกับประเทศไทยและคนไทย จากการที่เคยเดินทางไปเมืองไทยตอนอายุ 19 ปี และความประทับใจจากการเดินทางไปไทยในครั้งนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำจนถึงทุกวันนี้

Amb+Rep. Rohrabacher