เยาวชนไทยโครงการ YSEALI เข้าเยี่ยมสถานทูต

YSEALI photo (12 April 2017)

(จากซ้ายไปขวา ที่ปรึกษาฐานิดา เมนะเศวต นายอาร์ฟาน วัฒนะ เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ นายภาวัช อครเปรมากูน และนางสาวมณฑ์สิริ ชินธนวิศิษฐ์)

 

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับตัวแทนเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Young Southeast Asian Leaders Initiative – YSEALI) ของรัฐบาลสหรัฐฯ อีกครั้ง โดยตัวแทนเยาวชนไทยเล่าถึงประสบการณ์ชีวิต 5 สัปดาห์ในสหรัฐฯ และแลกเปลี่ยนความเห็นกับเอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ และที่ปรึกษาฐานิดา เมนะเศวต

ตัวแทนเยาวชนไทยทั้ง 3 คน ได้แก่ นายภาวัช อครเปรมากูน นิสิตชั้นปีที่ 3 จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอาร์ฟาน วัฒนะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนางสาวมณฑ์สิริ ชินธนวิศิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

ทั้ง 3 คนได้รับการคัดเลือกจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยให้เข้าร่วมโครงการ Spring 2017 YSEALI Academic Fellowship Institutes on Civic Engagement เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมของพลเมืองในสังคม โดยใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อน ๆ ตัวแทนเยาวชนจากอีก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ University of Nebraska Omaha มลรัฐเนบราสกา รวม 5 สัปดาห์

ทั้ง 3 คนเล่าว่า การมีโอกาสใช้ชีวิตในสหรัฐฯ ร่วมกับเพื่อน ๆ จากประเทศอาเซียน ช่วยพัฒนาตัวเองและได้เรียนรู้การอยู่ในสังคมที่มีหลากหลายวัฒนธรรม โดยมีแผนจะทำโครงการร่วมกับเพื่อนจากประเทศอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป นายภาวัชฯ จะร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการจากเวียดนามและฟิลิปปินส์ผลักดันจัดเวทีเยาวชนหรือ Youth Forum เรื่องการป้องกันอาชญากรรม นายอาร์ฟานฯ จะร่วมกับผู้แทนเยาวชนจาก  เมียนมาจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนเพื่อสร้างสันติภาพ และนางสาวมณฑ์สิริฯ จะร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการจากสิงคโปร์จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมต้อนรับเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการ YSEALI มาโดยตลอด เพื่อรับทราบประสบการณ์ที่เยาวชนไทยเหล่านี้ได้เรียนรู้ในสหรัฐฯ และให้ข้อคิดที่เยาวชนไทยสามารถนำไปคิดต่อเพื่อเลือกใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับรู้และชื่นชมในสหรัฐฯ เพื่อการเป็นตัวแทนที่ดีของไทยในเครือข่ายที่สหรัฐฯ จะปฏิสัมพันธ์ต่อไปในอนาคต และในโอกาสเดียวกัน เยาวชนไทยที่มาเรียนรู้เรื่องภายในสหรัฐฯ ก็ได้รับทราบเกี่ยวกับงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยในสหรัฐฯ ในด้านต่าง ๆ ด้วย

—————————————

ฐานิดา เมนะเศวต