การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริดา

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ่านพ้นไปอย่างชื่นมื่นและเบิกบานสำหรับการให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 4 ของปี เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2560 ที่วัดพุทธรังษี
เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริดา ภายใต้การนำทีมของหัวหน้าฝ่ายกงสุลนางสาว ภัทรียา วัฒนสิน
สำหรับบรรยากาศการให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างอุ่นหนาฝาคั่งและเนืองแน่น เนื่องจากตรงกับงานวันสงกรานต์ของวัดพุทธรังษี มีการเปิดร้านขายของ อีกทั้งยังมีการให้บริการตรวจสุขภาพฟรี จึงมีผู้มาขอรับบริการต่ออายุพาสปอร์ต และบัตรประชาชน เป็นจำนวนมาก ทั้งที่มาจากเมืองไมอามีเองและเมืองต่างๆในมลรัฐฟลอริดา ได้แก่ แทมปา ออร์แลนโด เมลเบิร์น เวสปาล์มบีช เดย์โทนาบีช
ในครั้งนี้ผู้ร้องหลายๆคนได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาปฏิบัติงานว่า ให้บริการด้วยความรวดเร็วและเป็นกันเอง ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นก็มีความรู้สึกยินดียิ่งและสุขใจที่สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องคนไทยในแถบมลรัฐฟลอริดา ถึงแม้ว่าในช่วงวันแรกอุปกรณ์ของเครื่องพาสปอร์ตจะมีปัญหาทางเทคนิค แต่เจ้าหน้าที่ก็อาศัยประสบการณ์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างทันท่วงทีทั้งนี้ ยอดรวมของพี่น้องชาวไทยที่มาขอรับบริการกงสุลสัญจรที่เมืองไมอามีในครั้งนี้ ทั้งกลุ่มที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า และกลุ่มที่ walk-in มากเป็นประวัติการณ์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 505 ราย ประกอบด้วยผู้ที่มาขอรับทำหนังสือเดินทาง 395 ราย ทำบัตรประชาชน 85 ราย ทำนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ 5 ราย และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการกงสุลด้านต่างๆ 20 กว่าราย

2

7
3

การให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองไมอามีในครั้งนี้จะไม่สามารถผ่านพ้นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย หากสถานทูตฯไม่ได้รับความอนุเคราะห์และเอื้อเฟื้อด้านสถานที่เป็นอย่างดีจากวัดพุทธรังษี นำโดยท่านเจ้าอาวาส พระราชสิริธรรมวิเทศ ซึ่งได้ให้ความเมตตาและเป็นกำลังใจให้แก่คณะเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี รวมทั้งบรรดาอาสาสมัครจากสมาคมไทย-อเมริกัน แห่งฟลอริดา ที่มาคอยต้อนรับ ดูแล อำนวยความสะดวกให้แก่คณะเจ้าหน้าที่อย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งสองวันเต็ม นำโดยคุณปัญญาภรณ์ รัศมีเทศ (พี่หนุ่ม) คุณสันธยา ผลีสนธิ (พี่หนุ่ย) ที่มาช่วยเซ็ทระบบอินเตอร์เนต ซ่อมเครื่องสแกนเนอร์พาสปอร์ต อีกทั้งจัดหาไฟมาเพื่อใช้ในการถ่ายรูปทำบัตรประชาชน ให้ผู้ร้องทุกคนมีใบหน้าที่สดใส สวยหล่อ ลดอายุกันไป คุณสมชาย วณิชย์พูลพล (พี่สมชาย) ที่เป็นประชาสัมพันธ์และเรียกชื่อจัดคิวผู้มารับบริการจนเสียงไม่มี คุณกุลนัดดา เนตรานนท์ (พี่ริน) คุณไก่ คุณยุทธ ป้าแต๊ว รวมทั้งพี่ๆทุกคนจากวัดพุทธรังษีที่คอยเป็นกองกำลังเสบียงให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนอิ่มท้อง อิ่มใจ คุณวีรพงษ์ ห์ลีละเมียร(พี่หนุ่ย) คุณกัญญา มูลศิริ (พี่กัญ) รวมถึงคุณปัญญาพล สุขสมจิต (พี่ปุ่น)ที่มาช่วยแพ็คเครื่องบัตรประชาชน และตรวจสอบเอกสารการทำบัตรประชาชน และคุณเกริกชัย ลิขิตแสนสุข (พี่หมู) คุณปิยวรรณ อมรธำมรงค์ คุณโสมพันธ์ รุจิโมระ ที่มาช่วยงานด้านการลงทะเบียนและรับคำร้อง อีกทั้งขอขอบคุณ คุณมานะและคุณพอล ที่คอยเก็บภาพความประทับใจต่างๆในงานด้วย

5
6
89

11

10

การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานทูตฯ ในครั้งต่อไป ทีมกงสุลสัญจรเตรียมพร้อมเป็นอย่างมากที่จะไปให้บริการผองพี่น้องชาวไทยในแถบฮุสตัน ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2560 นี้ ณ วัดพุทธาวาส มลรัฐเท็กซัส
ที่อยู่ 6007 Spindle Dr., Houston, TX. 77086
สามารถจองนัดหมายลงทะเบียนล่วงหน้าหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thaiembdc.org/th/notification/consularmobileservice2017/
ขอขอบคุณภาพข่าวจากเฟสบุค วัดพุทธรังสี และ เด็ก-วัด
พัทธนันท์ วีระคงสุวรรณ รายงาน
11 เมษายน 2560