พิธีทำบุญประเพณีวันสงกรานต์ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

6

 

ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย เพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี โดยวันที่ 13 เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า วันเนา และวันที่ 15 เมษายน เรียกว่า วันเถลิงศก นอกจากนี้ วันที่ 13 เมษายน ยังเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่ 14 เมษายน ยังเป็นวันครอบครัว

กิจกรรมวันสงกรานต์ประกอบด้วย  การสรงน้ำพระ ซึ่งเป็นการรดน้ำพระพุทธรูปที่บ้านและที่วัด การทำบุญตักบาตร ซึ่งถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองและอุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วนั้น การบังสกุลอัฐิ ซึ่งเป็นการบังสุกุลกระดูกญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้ว การรดน้ำผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นการอวยพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ตลอดจนการรดน้ำเพื่ออวยพรปีใหม่ให้กันและกัน นอกจากนี้ในบางพื้นที่มีความนิยม นำทรายเข้าวัด เพื่อเป็นนิมิตโชคลาภ ให้มีความสุขความเจริญ เงินทองไหลมาเทมาดุจทรายที่ขนเข้าวัด และเพื่อไม่ให้เป็นบาป จากการที่ได้นำทรายที่ติดเท้าออกวัดมาตลอดปี

 

เมื่อวันที่ 16 เมษายน ที่ผ่านมา วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้จัดพิธีทำบุญประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยข้างต้น โดยได้มีทั้งพิธีทางศาสนา อาทิ การทำบุญตักบาตร การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และการสรงน้ำพระ โดยมีพระราชมงคลรังษี ผู้เป็นที่รักและเคารพยิ่งของชุมชนชาวไทย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ น.อ. ณัฐพล นิยมไทย รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ เป็นผู้แทนสถานทูตฯ และประธานฝ่ายฆราวาสร่วมเปิดงาน ชุมชนใกล้เคียงทั้งชาวไทยชาวต่างชาติกว่าพันคนได้มาร่วมงานสงกรานต์ด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นใจ ได้ชื่นชมกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อาทิ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  และกิจกรรมบันเทิง อาทิ การแห่นางสงกรานต์  การแสดงรำและดนตรีไทยโดยนักเรียนโรงเรียนวัดไทย ตลอดจนจับจ่ายซื้ออาหารและสินค้าไทย จากร้านค้ากว่า 30 ร้าน

ทั้งนี้ วัดญาณรังษี ได้จัดงานวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน ที่ผ่านมาเช่นกัน โดยมีชุมชนไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น  น.ส. เบญจรัตน์ แพร่หลาย ผู้แทนอัครราชทูตฝ่ายเกษตรฯ ได้ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย น.ส. บัณฑิตา ทองสาริ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ นายวรพันธุ์ ศรีวรนารถ ที่ปรึกษา และนางรสริน มุ่งจิตธรรมมั่น เลขขานุการโท และครอบครัวเข้าร่วมจากสถานทูตฯ อีกด้วย ทั้งนี้ วัดธรรมประทีป จะจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ในวันที่ 23 เมษายน ศกนี้ เช่นกัน จึงขอเชิญชวนชุมชนชาวไทยไปร่วมบุญปีใหม่กันอีกครั้ง

10

3

9

8

4
2
7
5

เครดิตภาพ : เฟสบุควัดญาณรังษี และ คุณสุชาติ สุขสำราญ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน – รายงาน