เชิญชวนเยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2560)

กระทรวงวัฒนธรรมมีกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ : กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไทยให้แก่เยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความผูกพันต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ

MoC2017Application_Page_1สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จึงขอเชิญชวนเยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวัฒนธรรมไทย ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าเข้าชมสถานที่สำคัญ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศเอง ดูรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสาร PDF : รายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

สามารถขอรับ/ส่งใบสมัคร โดยตรงไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ที่ irb.mocth@gmail.com จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภิสา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ +66 2422 8943 หรือ + 66 89 124 8494 หรือ Line User ID: pisapalakawongse Email: irb.mocth@gmail.com

Amazing thailand FB

20170101_165616-864x576

ร้านสีฟ้า-นครชัยศรี-ร้านอาหารริมน้ำ-นครปฐม-เมืองต้องห้ามพลาดพลัส-Plus2

hqdefaultBKK

E11959341-3

E11959341-7