ไทยโชว์การออกแบบจัดดอกไม้ด้วยมาลัยกล้วยไม้และงานแกะสลักผักผลไม้ที่วิหารหลวงกรุงวอชิงตัน

14 FM

1 FM

ระหว่างวันที่ ๕ –  ๖ พฤษภาคมที่ผ่านมา ออล์ลแฮโลว์สไกล์ดซึ่งเป็นสมาคมการกุศลประจำวิหารหลวงกรุงวอชิงตันจัดงานตลาดดอกไม้และผลงานจัดดอกไม้โดยสถานทูตต่างๆ เป็นประจำทุกปีในช่วงเข้าฤดูใบไม้ผลิ และพิเศษปีนี้ ที่สมาคมครบปีที่ ๑๐๑ ของการเริ่มต้นศตวรรษใหม่ และสถานทูตไทยเข้าร่วม และได้พื้นที่ทางเข้าที่เด่นที่สุดของงาน

จากผลงานปีกลายที่ได้รับความนิยมและพูดถึงกันอย่างมากถึงความวิจิตรงดงามของงานแกะสลักและความเป็นธรรมชาติของงานจักสานจากไม้ของไทย มาปีนี้ คุณวัญจนา มาณวพัฒน์ ภรรยา ออท. พิศาลได้ออกแบบการจัดดอกไม้อย่างวิจิตรบรรจงยิ่งกว่าปีกลาย

การจัดแสดงดอกไม้ของไทยในปีนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณค่าและความหมายของมาลัยดอกไม้ไทยที่สื่อถึงมิตรภาพ คลุมรอบโครงสร้าง “101” อันเป็นปีครบรอบของเจ้าภาพ คุณวัญจนาเลือกสั่งมาลัยกล้วยไม้ตรงจากบริษัทออร์คิดเลย์ธุรกิจของคนไทยในฮาวายที่มาจากฟาร์มกล้วยไม้จังหวัด นครปฐม ผสมผสานกับผลงานแกะสลักผักผลไม้ชั้นเลิศของคุณประทีป ชัยเสมา เจ้าหน้าที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตที่เป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

การจัดแสดงดอกไม้ของไทยในปีนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณค่าและความหมายของมาลัยดอกไม้ไทยที่จะสื่อถึงมิตรภาพและความสำคัญในโอกาสดังกล่าว  โดยเป็นมาลัยที่สั่งตรงจากคุณสุขกิจ เจ้าของธุรกิจดอกไม้ไทยในฮาวาย ผสมผสานกับผลงานแกะสลักผักผลไม้ชั้นเลิศของคุณประทีป ชัยเสมา ที่มีวิจิตรบรรจงและงดงามมาก

ในช่วงพิธีเปิดเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม มีแขกสำคัญเข้าร่วมมากมาย อาทิ นางมูเรียล บอว์เซอร์ นายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตัน คณะทูตานุทูตและคู่สมรสจากสถานทูตญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เนเธอแลนด์ อาร์เมเนีย รวมทั้ง ออท. พิศาล และคุณวัญจนา มาณวพัฒน์ และผู้บริหารของวิหารหลวงกรุงวอชิงตันและสมาคมออล์ลแฮโลว์สไกล์ด รวมทั้งประธาน คณะกรรมการ และเหล่าอาสาสมัครจำนวนมากที่ช่วยให้งานดอกไม้ประจำปีของวิหารหลวงประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและมีผู้เข้าร่วมงานที่มีกำลังซื้อสูงหลายหมื่นคนทุกปี

IMG_2579

IMG_2576

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน รมว. ดอน ปรมัตถ์วินัย ซึ่งเสร็จภารกิจประชุมสมัยพิเศษรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและสหรัฐฯ และการหารือทวิภาคีกับนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รมว. กต. สหรัฐฯ และการพบปะหารือกับบุคคลระดับสูงของสหรัฐฯ กระชับความสัมพันธ์ด้วยบรรยากาศชื่นมื่นแล้ว ได้แวะชมความวิจิตรของงานมาลัยกล้วยไม้และงานแกะสลักของไทยซึ่งเป็นที่ประทับใจของชาวอเมริกันและชุมชนไทยที่แวะเวียนตรงมาที่จุดแสดงผลงานของสถานทูตไทยกันต่อเนื่องจนเป็นไฮไลท์ของงานและหลายต่อหลายคนเตรียมซื้อตั๋วบินมาเที่ยวไทย

6 FMคุณประทีปจะโชว์ฝีไม้รายมือและความชำนาญการแกะสลักผักและผลไม้ให้ผู้สนใจรับชมที่จุดแสดงผลงานการจัดดอกไม้ของไทยภายในวิหารหลวงกรุงวอชิงตัน (National Cathedral, 3101 Wisconsin Avenue, NW, Washington DC 20016

 

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สมาคม All Hallows Guild : www.allhallowsguild.org/flower-mart/about-flower-mart  | Facebook: NationalCathedralFlowerMart

4 FM

9 FM

10 FM

5 FM

8 FM

3 FM

7 FM

22 FM

2 FM

12 FM

13 FM

17 FM

21 FM

15 FM

16 FM

18 FM

19 FM

20 FM