การให้บริการกงสุลสัญจรที่วัดพุทธาวาส เมืองฮุสตัน มลรัฐเทกซัส

1

เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560 น.ส. ภัทรียา วัฒนสิน กงสุลนำทีมเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ไปให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 5 ของปี ที่วัดพุทธาวาส เมืองฮุสตัน มลรัฐเทกซัส การบริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ มีพี่น้องชาวไทยมารับบริการจำนวนมากจากเมืองต่าง ๆ ในมลรัฐเทกซัส อาทิ เมืองฮุสตัน ดัลลัส และออสติน ซึ่งทีมงานสถานทูตฯ ได้ให้บริการผู้ร้องทุกคนอย่างเต็มความสามารถ ถึงแม้ว่าตลอดช่วงเช้าของวันที่สองระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจะมีปัญหา ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ แต่ผู้มารับบริการทุกท่าน ก็นั่งรออย่างใจเย็นพร้อมด้วยสีหน้าที่สดใส และเบิกบาน อีกทั้งยังให้ความร่วมมือร่วมใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ยอมรวมพี่น้องชาวไทยที่มารับบริการกงสุลสัญจรที่เมืองฮุสตัน ทั้งกลุ่มที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า และกลุ่มที่ walk-in เป็นจำนวนทั้งสิ้น 426 ราย ประกอบด้วยผู้ที่มาขอรับทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 326 ราย ทำบัตรประชาชน 68 ราย ทำนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ 2 ราย และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการกงสุลด้านต่าง ๆ 30 ราย

2

7
ในการให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองฮุสตันในครั้งนี้ สถานทูตฯ ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะสงฆ์และกรรมการวัดพุทธาวาส รวมทั้งบรรดาครูอาสาจาก มหาวิทยาลัยจุฬาฯ ที่มาให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น สถานทูตฯขอกราบขอบคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณฯ พระเทพพุทธิวิเทศ (พระมหาประชัน ชุตินฺธโร) ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาท่านเจ้าอาวาส
ทีมงานอาสาสมัครทุกท่านเป็นอย่างสูง ซึ่งได้แก่ ดร. วิจิตร ศรียรรยงวัฒน์ (คุณตึ๋ง) นางสะอาด ศรียรรยงวัฒน์ (คุณอาด) นายชัชวาล ท้าวอุตม์ (คุณชัช) นางยุพา บุปผา(คุณเอ๋) นางอนันท์ญา มิลราลิสซ์ (คุณนันท์) น.ส. นันทพร จ๋วงพานิช(แนท) นางพัชนี ศิวะโกศิษฐ
(คุณโจโจ้) คุณศศิกาญจน์ ทองตระกูล (ครูสอง) น.ส. นันทภรณ์ เทพพิทักษ์ (ครูตั๊ก) น.ส. ธัญลักษณ์ จันทับ (ครูแป้งหอม) น.ส. ชุลีพร พรหมเรทร์ (คุณเอ๋) และนายวีระศักดิ์ โอตระวรรณะ (คุณวี)

45

 

 

 

 

 

 

 

 

6

การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานทูตฯ ในครั้งต่อไป ทีมกงสุลสัญจรเตรียมพร้อมที่จะไปให้บริการพี่น้องชาวไทยในเมือง Sumter ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2560 นี้ ณ วัดซัมเตอร์พุทธาราม มลรัฐเซาท์ แคโลไรนา ที่อยู่ 1050 Rembert Church Rd, Sumter, SC. 29153
ท่านสามารถจองนัดหมายลงทะเบียนล่วงหน้าหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thaiembdc.org/th/notification/consularmobileservice2017/

 

 

ปณยา เวศน์ปฐม – รายงาน
9 พฤษภาคม 2560