นวัตกรรมน่ารู้ ตอนที่ 3 : Janicki OmniProcessor (เทคโนโลยีเปลี่ยนอุจจาระให้เป็นน้ำดื่มและพลังงาน)

สาเหตุสำคัญของการเน่าเสียของน้ำในคลองต่างๆในกรุงเทพมหานคร คือ การปล่อยของเสียจากครัวเรือนและโรงงานลงสู่คลองโดยตรง เพราะกรุงเทพมหานครยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่รองรับของเสียเหล่านี้ได้เพียงพอ นอกจากนั้นบางพื้นที่มีผู้อยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น ทำให้การบริหารจัดการขยะและของเสียยากลำบากมากขึ้น ทำให้การปล่อยของเสียลงคลองจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ปัญหาลักษณะนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย แต่เกิดขึ้นกับอีกหลายประเทศที่ไม่มีระบบจัดการและบำบัดของเสียจากครัวเรือนที่ดี

ในปี 2015 มูลนิธิ Bill & Melinda Gates ของ บิล เกตต์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่า Janicki OmniProcessor ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาของเสียจากครัวเรือน ที่กำลังก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมต่อประชาชน ในประเทศกำลังพัฒนาหลายๆประเทศ

 

1

Janicki OmniProcessor สามารถเปลี่ยนกากตะกอนของเสียจากครัวเรือน ให้กลายเป็นสิ่งมีประโยชน์ คือ น้ำดื่ม พลังงานไฟฟ้า และ ขี้เถ้าแห้งที่สามารถนำไปผสมกับคอนกรีต หรือผสมกับดินสำหรับทำเกษตรกรรม เนื่องจากขี้เถ้าที่ได้มีปริมาณของสารอาหารที่จำเป็นต่อต้นไม้สูงมาก

ระบบนี้มีหลักการทำงานที่ไม่ซับซ้อน โดยขั้นแรก ของเสียเช่น อุจจาระ จะถูกส่งเข้าไปในตู้อบ (Dryer) เพื่อทำให้อุจจาระแห้ง โดยไอน้ำที่ระเหยออกจากก้อนอุจจาระ จะถูกส่งผ่านตัวกรอง (Filter) และส่งต่อไปยังตัวควบแน่น (Condenser) ทำให้กลายเป็นน้ำที่มีความสะอาดมาก สามารถนำไปใช้บริโภคได้ เพื่อเป็นการยืนยันว่าน้ำที่ออกมาสามารถดื่มได้ บิล เกตต์ ได้ดื่มน้ำที่ออกจากกระบวนการนี้ ในรายการทีวีต่างๆ หลายครั้ง

เมื่ออุจจาระแห้งแล้วจะถูกส่งไปที่เตาเผา (Boiler) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดไอน้ำ (Steam) ไอน้ำที่ได้จะไปขับตัว Generator ทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้น ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมีมากพอที่ส่วนหนึ่งจะถูกนำกลับมาใช้ให้ระบบทำงาน และมีไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไป

ระบบนี้สามารถเปลี่ยน ของเสียจำนวน 50 ตัน/วัน ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า 250 kW และ นำ้ดื่ม 13,000 แกลลอน/วัน และ ขี้เถ้า 1-2 ตัน/วัน

2

 

เมือง Dakar ประเทศ Senegal เป็นที่แรกที่มีการติดตั้งระบบ Janicki OmniProcessor เพื่อใช้งานจริง และทำให้ปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในเมือง Dakar ดีขึ้นอย่างมาก

ข้อดีของระบบ Janicki OmniProcessor นี้อีกอย่างคือ มีขนาดไม่ใหญ่มาก เมื่อเทียบกับระบบบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป ทำให้สามารถนำไปติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่ห่างไกลชุมชนได้

ประเทศไทยของเรา ยังมีหลายพื้นที่ที่ต่อน้ำเสียจากครัวเรือน ทิ้งลงสู่แม่น้ำ คูคลองโดยตรง ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งผลกระทบมากมายหลายด้าน ระบบ Janicki OmniProcessor น่าจะเป็นทางแก้ปัญหาทางหนึ่ง ที่ทำให้ปัญหาลดลงได้มาก เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถหยุดปล่อยของเสียลงในแม่น้ำ คูคลอง เราก็จะสามารถทำให้น้ำกลับมาใสสะอาดได้เหมือนเดิมได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ประเทศของเราก็จะกลับมามี แม่น้ำ ลำคลอง ที่สวยงาม ที่ลูก หลาน ของเราสามารถกระโดดลงไปเล่นได้เหมือนแต่ก่อน

 

ภาพจาก www.janickibioenergy.com

https://www.youtube.com/watch?v=bVzppWSIFU0

 

 

ณัฐชนน อมรธำมรงค์

CIMAS/AOML, NOAA, Miami, FL