พุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาที่วัดญาณรังษี เวอร์จิเนีย


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวอเมริกันที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งเด็กและผู้ใหญ่จากกรุงวอชิงตัน มลรัฐเวอร์จิเนีย และมลรัฐแมริแลนด์ ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดญาณรังษี เมืองสเตอร์ลิ่ง มลรัฐเวอร์จิเนีย โดยได้มีโอกาสฟังเทศน์และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถของวัดเพื่อเป็นบุญกุศลในโอกาสสำคัญนี้ด้วย

วันวิสาขบูชาหรือการบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในโอกาสสำคัญนี้ ท่านพระครูสิริธรรมวิเทศ (อุดม อุตฺตมสีโล) เจ้าอาวาสวัดญาณรังษี จึงจัดงานบุญขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเขตใกล้เคียงได้มาทำบุญร่วมกัน โดยมีฆราวาสหลายท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของวัดญาณรังษีมาโดยตลอด เช่น คุณอนุพันธ์ เผื่อนพิภพ เลขานุการวัด และพี่ ๆ น้อง ๆ ที่มาร่วมงานบุญด้วยใจได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่อย่างเรียบร้อยสวยงาม

ทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นำโดยนาวาเอก ชัยยงค์ ขุนทา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และนางกัญญาภัค ขุนทา ภริยา ร่วมเป็นประธานในพิธี โดยมีนางศศิพันธุ์ พรรณรายน์ อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง และ ร.ต. สุทธิพรรณรายน์ สามี นาวาเอก สุรพงษ์ เบ็ญจมาตร รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และนางวิไลวรรณ เบ็ญจมาตร ภรรยา รวมทั้งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ได้แก่ นางสาวฐานิดา เมนะเศวต ที่ปรึกษา นางสาวอวันดา อมตวิวัฒน์ เลขานุการเอก และพันจ่าเอก สุรสิทธิ์ – นางอมรรัตน์ โตพังเทียม และบุตรชาย ร่วมทำบุญวันวิสาขบูชากับพุทธศาสนิกชนทุกท่านด้วย

ก่อนพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ พระครูใบฎีกา อมร อินทร์แก้ว แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์เกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้า และฝากหลักธรรมให้ทุกคนนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างร่มเย็น 5 ข้อด้วยกัน ได้แก่ ให้ทำบุญเป็นประจำ นำชีวิตด้วยปัญญา เพียรฆ่ากิเลส ขจัดเหตุแห่งความมอมเมา และบรรเทาความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัว

พี่น้องชาวไทยยังได้ร่วมกันเปิดบูธขายอาหารไทยราคาย่อมเยาบริเวณสนามหญ้าของวัดกันอย่างคับคั่ง จึงกล่าวได้ว่างานบุญวันวิสาขบูชาที่วัดญาณรังษีในปีนี้นั้น นอกจากพุทธศาสนิกชนทุกคนจะอิ่มบุญกันถ้วนหน้าแล้วยังอิ่มท้องอีกด้วย

——————————

ฐานิดา เมนะเศวต
ที่ปรึกษา

(เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดยเฟซบุ๊ค Wat Yarnna Rangsee Official Fanpage)