นวัตกรรมน่ารู้ ตอนที่ 4 : Silicon Crystal Graphite Battery (Free energy)


ช่วงหลายปีที่ผ่านมา เรื่องพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน เป็นเรื่องที่นำมาพูดกันมาก และมีความพยามที่จะค้นหาแหล่งพลังงานที่สะอาด ปลอดภัย มาทดแทน พลังงานจากถ่านหิน และน้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศไทย

Solar cells ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุด เพราะเมืองไทยเป็นประเทศที่มีแสงแดดมากเกือบตลอดปี และอยู่ใกล้ประเทศผู้ผลิต Solar cells ราคาถูก อย่างประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการใช้ Solar cells ที่แท้จริง น่าจะเกิดจากความจำเป็นที่ต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่และมีราคาแพง สำหรับเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ เพื่อนำมาใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์มาตกกระทบที่แผ่น Solar cells ดังนั้นการวิจัย พัฒนาให้แบตเตอรี่มีราคาถูก ขนาดเล็กลง และเก็บพลังงานได้มากขึ้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะตัดสินอนาคตของเทคโนโลยีนี้

ในขณะที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจพัฒนาแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัท Startup เล็กๆ ชื่อ Quanta Magnetics (www.quantamagnetics.com) ได้พัฒนาแบตเตอรี่ที่ทำมาจาก silicon crystals และ graphite ซึ่งกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ จากวีดีโอการทดลองต่างๆที่ทางบริษัทเผยแพร่ออกมา เพื่อแสดงให้เห็นว่า แบตเตอรี่ชนิดนี้สามารถให้ “Free Energy” นอกจากนั้นยังสามารถให้แรงดัน (ประมาณ 6.2 V) และกระแสได้มากกว่าแบตเตอรี่ที่มีขายอยู่ทั่วไป

สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้น คือ โดยปกติกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ทั่วไปจะลดลงเมื่อใช้งาน แต่แบตเตอรี่ชนิดนี้กระแสไฟฟ้าไม่ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้น ทำให้ทางบริษัทไม่สามารถบอกได้ว่าแบตเตอรี่ชนิดนี้จะหมดไฟฟ้าเมื่อไหร่ หรือกล่าวได้ง่ายๆว่าไม่มีวันหมด

การทำงานของแบตเตอรี่ชนิดนี้ อาศัยหลักการที่เรียกว่า Silicon supercapacitor ซึ่งไม่เหมือนกับแบตเตอรี่ทั่วไปที่เก็บพลังงานในปฏิกิริยาเคมี แต่แบตเตอรี่แบบนี้จะเก็บไว้ที่พื้นผิวของแผ่นซิลิกอนที่มีรูพรุน (porous silicon) ทำให้สามารถ recharge ได้หลายครั้งมากกว่าพันเท่าและการเก็บพลังงานก็เร็วกว่ามาก

แต่เนื่องจากซิลิกอนมักจะทำปฏิกิริยากับสารเคมีในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ จึงต้องเคลือบผิวของแผ่นซิลิกอนด้วย Graphene การเคลือบผิวของแผ่นซิลิกอนด้วย Graphene นอกจากจะช่วยป้องกันผิวของซิลิกอนแล้ว ยังช่วยให้เก็บพลังงานได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่า

ถ้าทุกอย่างเป็นเรื่องจริง อย่างที่บริษัท Quanta Magnetics ได้เผยแพร่ในเอกสารและวีดีโอต่างๆ นี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอย่างมากของโลกพลังงาน เป็นนวัตกรรมที่เราทุกคนควรจับตาดูอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ Solar cells ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

 

https://www.youtube.com/watch?v=30h6hrxACdA

https://www.youtube.com/watch?v=LhyJC-SkgCs&t=335s

ณัฐชนน อมรธำมรงค์

CIMAS/AOML, NOAA, Miami, FL